Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Världslärardagen – tid för demokrati

Idag på Världslärardagen den 5 oktober uppmärksammar vi läraryrket i Sverige och i världen. I år med fokus på lärares tid – eller rättare sagt brist på tid.

World Teachers’ Day instiftades 1994 av FN-organet UNESCO och firas varje år av alla medlemsorganisationer i Education International för att lyfta fram lärares viktiga roll i världen.

Lärarförbundet är sedan lång tid aktiv för att stödja uppbyggnaden av oberoende, starka och demokratiska lärarfackliga organisationer i många länder. Vi gör det för vi vet hur viktigt det är med fria fackföreningar som värnar läraryrket, rätten till utbildning och för att utveckla demokratin. Läs gärna mer om Lärarförbundets internationella arbete här.

Världslärardagen är alltså en dag då vi verkligen ska passa på att hylla världens alla lärare för deras enormt viktiga samhällsinsats. Men också för att påverka så att vikten av skola, utbildning och lärarfackligt engagemang ges större genomslag i vårt land, såväl som i alla världens länder.

Arbetstiden tar slut långt före arbetsuppgifterna

”Vi kolleger borde hinna utbyta erfarenheter om undervisning och läromedel, om de undermåliga lokalerna och om utbildning i ett bredare samhällsperspektiv. Men vi hinner inte.”

Tyvärr är citat representativt för många lärare idag. Arbetstiden tar slut långt före arbetsuppgifterna och Covid-19 har inneburit extra stora utmaningar. Många lärare har fått anpassa sig till pandemin och där det nya läget lett till en allt tyngre arbetsbelastning. Under pandemin har lärarna fått dra det tunga lasset att täcka upp för sjuka kollegor, anpassa undervisningen till olika grader av distans- och fjärrlösningar samt jagas av samvetsstressen av att inte räcka till.

Det är ytterst ett arbetsgivaransvar att se till så att arbetsbelastningen hålls i schack och se till att tiden verkligen räcker till – det ansvaret har ofta fallerat. Nu behöver Sveriges lärare tid för återhämtning. Bra lärare behöver alltid ges tid. Annars blir det inte bra undervisning, vilket i sin tur riskerar gå ut över barn och elevers kunskaper och förmågor.

Tid för lärande kräver tid för lärare

Och tidsbristen riskerar faktiskt också och att devalvera vår demokrati. Lärare har en viktig roll för demokratiutveckling – något som förtjänar påminnas om det just i år när Sverige firar 100 år av demokrati. Om vi som anställda inte har tid att prata med varandra om arbetsmiljö och om yrkesfrågor och sätta det i relation till vår roll i samhället – ja då tappar vi en viktig del av det som demokratin bygger på. Det breda involverande samtal som är dess yttersta förutsättning. Därför är arbetstid och arbetsbelastning prioriterade frågor för oss som fackförbund.

Men arbetsvillkor som möjliggör goda lärarsamtal och som främjar bra utbildning, det är inte ett snävt egenintresse. Nej, det ligger i hela samhällets intresse att det finns utrymme för det.

Tiden måste räcka till för det viktiga samtalet mellan kollegor och för diskussioner på fackliga möten, så att arbetsplatsen, läraryrket – och i förlängningen hela samhället – förbättras och utvecklas. Tid för lärande kräver tid för lärare. Låt den insikten färga årets världslärardag.

Frågor & Svar