Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Världslärardagen handlar om lärares förutsättningar att få vara just lärare

Lärare måste ges rätt förutsättningar för sin samhällsbärande uppgift. I dag den 5 oktober, på Världslärardagen, fokuserar vi på det som behövs för att det ska bli så – i världen såväl som i Sverige.

Vi lärare vet att vårt arbete lägger grunden för framtiden. Bakom varje barn och elevs lärande och utveckling finns lärare. Och allas vår gemensamma framtid beror just på deras förmågor som kunniga och delaktiga framtida samhällsmedborgare. Det är ingen tillfällighet att vi på Värdslärardagen även firar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och där utbildning räknas som en grundläggande rättighet.

I princip alla de utmaningar som världen står inför hänger på kunskaperna hos den framtida generationen. Det samhället investerar i sin lärarkår, det kommer med andra ord mångfalt tillbaka. Därför är det så viktigt att kämpa för att skola och utbildning ges tillräckliga resurser och att lärare ges rätt förutsättningar för att få vara just lärare

Från risk till frisk

I år blir Världslärardagen även startpunkten för Lärarförbundets tre veckor långa arbetsplatsdialog och vår kampanj för friska arbetsplatser, Från risk till frisk. Syftet är att få igång samtalen bland våra medlemmar om vad som behövs för att göra våra arbetsplatser bättre.

Vi ska också samtala med de lärare som ännu inte tagit steget att bli medlemmar. Bli medlem redan idag! Det är tillsammans som vi får till stånd bättre förutsättningar i vårt yrke och för att kunna sätta press på våra arbetsgivare så måste vi vara många. Ju fler vi är desto starkare blir vi.

Arbetsplatsdialogen tar avstamp i Lärarförbundets arbetsmiljöstrategi och det arbetslivsforskningen definierat som friskfaktorer. Forskningsprojektet Hälsa och framtid har samlat åtta friskfaktorer från projektet och systematiskt använda kan de vara med och bidra till en bättre arbetsmiljö.

Pandemin hårt slag mot skola och utbildning

För några veckor sedan pekade den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD på att Coronavirusets effekter på utbildningssystemen globalt kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen i generationer.

Många länder stängde sina skolor helt eller delvis när coronaviruset spreds som mest under våren. Men med skolstängningar följer i många länder risken att barn som under lång tid inte kan gå till skolan kanske inte alls kommer tillbaka. I de flesta fall varade skolstängningarna i runt tio veckors tid – vilket motsvarar en tredjedel av ett vanligt läsår. Skillnaderna vad gäller möjligheterna till digital undervisning skiljer sig förstås enormt mellan länder och inom länder. Vi säger här i Sverige att det är svårt att ge samma kvalitet på utbildningen under pandemin. Det är sant, men i andra delar av världen i en skala som är svåröverblickbar.

Enligt OECD riskerar effekterna av skolstängningarna bli att klyftan mellan rika och fattiga ökar globalt. Många bedömare har pekat på att effekterna av ”lockdowns” i redan fattiga länder kanske i slutändan kommer att döda fler människor än själva Covid-19.

Internationell lärarsolidaritet…

Pandemin innebär med andra ord att det redan viktiga globala solidaritetsarbetet för rätten till utbildning blir ännu viktigare. Lärarförbundet arbetar sedan lång tid aktivt med att ge stöd till andra lärarorganisationer runt om i världen. I många länder har vårt stöd betytt att lärarorganisationerna blivit framgångsrika i sitt arbete och att lärarna har fått det bättre – och då har även skolan och utbildningen blivit bättre för eleverna.

För många av världens stora utmaningar är lärare en väldigt viktig del av lösningen. Inte minst för att skapa hållbara, demokratiska och jämställda samhällen utan krig, svält och fattigdom. Och nu handlar det om att låta lärare ta täten för att mildra pandemins negativa effekter för framtida utveckling.

...och internationellt lärarsamarbete

Årets globala tema på Världslärardagen är därför “Teachers: Leading in crisis, reimagining the future.” Aktiviteter kommer äga rum runt om i världen, bland annat genom Education Internationals webbinarium där lärare från olika delar av världen beskriver sin situation och coronapandemins effekter för skola och utbildning. Läs mer och följ webbinariet här.

Lärarförbundet är sedan länge en aktiv medlem i Education International (EI) och själv är jag en av ledamöterna i styrelsen. Se gärna filmen där vi som styrelseledamöter för EI ger våra reflektioner på lärares centrala och ledande roll för våra samhällen i den situation som världen nu befinner sig i.

Över hela världen gör lärare skillnad varje dag. Så var med och fira Världslärardagen du också. Vi kan alla vara med och bidra till att påverka så att fler får ta del av bra utbildning.

Frågor & Svar