Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

​Vad behövs för en bra integration?

"För att lärandet ska bli framgångsrikt måste mötet mellan lärare och elev bli det allra bästa."

"För att lärandet ska bli framgångsrikt måste mötet mellan lärare och elev bli det allra bästa."

Nya situationer kräver nya åtgärder och satsningar. Vi måste jobba för bra lösningar på alla arbetsplatser.

Så mycket rikare vi blivit som land. Under året som gått har 71 000 nya barn och ungdomar kommit till Sverige. Det är berikande att så många vill bygga en framtid här och vi lärare har en viktig roll att spela. Den känslan vet jag att många av er delar med mig.

Nu när vårterminen har dragit igång är det fler rektorer och lärare som möter nyanlända. Kanske gör ni det på din arbetsplats? Fler elever med olika språkbakgrund ställer högre krav på oss. Vilka förutsättningar behöver vi för att lyckas? Den frågan kan bara vi inom professionen svara på.

För att lärandet ska bli framgångsrikt måste mötet mellan lärare och elev bli det allra bästa. Nyckeln är samarbete. Och då menar jag inte bara på riks- och kommunnivå utan också på arbetsplatsnivå. Det måste finnas bra möjligheter att jobba tillsammans inom förskola och mellan skola, fritidshem och elevhälsa.

Långt ifrån alla skolor har tagit emot nyanlända elever. Många lärare vill bidra, det vet jag. Lärarförbundet driver att mottagandet ska spridas bättre mellan kommuner och skolor. Mycket talar för att det kommer att bli verklighet under året.

Ingen kan förneka att stora satsningar behövs. 71 000 nya barn och ungdomar betyder att 17 000 fler lärare behöver rekryteras, vilket är minst sagt en utmaning med den lärarbrist som redan råder.

Vi lärare är viktigare än någonsin, men även andra yrkesgrupper behövs i skolan för att varje elev ska få just det hen behöver. Med satsningar på elevhälsan, skolvärdar och socialpedagoger kan lärare få nödvändig uppbackning och tid för vårt kärnuppdrag.

Nya situationer kräver nya åtgärder och satsningar. Vi måste jobba för bra lösningar på alla arbetsplatser. Ni kan tillsammans beskriva vad som behövs just hos er – och då måste politiker och huvudmän lyssna. Det kommer göra skillnad för såväl lärare som elever. Oavsett om de är födda i Damaskus eller Dorotea.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande
Följ och kontakta mig på Twitter @JohannaJAstrand eller på instagram @johannajastrandFrågor & Svar