Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

​Vår förskola är världsunik

Idag firas förskolans dag på förskolor runt om i landet. Det firas för att vi har en förskola som på många sätt är världsunik och väl värd att både värna och utveckla. Förskolläraren lägger varje dag viktiga pusselbitar till barnens livslånga lärande. Det är i förskolan som barnen tar de första steg

Forskning visar att insatser som görs under förskoleåren ger bäst resultat av alla utbildningsinsatser.

Att vara förskollärare är ett utmanande och kvalificerat yrke som ger otroligt mycket tillbaka. Det är förskolan som lägger grunden till barnens fortsatta skolgång och det är förskollärarna som står för det pedagogiska uppdraget. Det vet vi men det är hög tid att fler inser det.

Största bristyrket

Trots att vi vet det och att förskollärare räknas som det största bristyrket i Sverige av Arbetsförmedlingen tvingas förskollärare ägna en alldeles för stor del av sin arbetstid till arbetsuppgifter som någon utan förskollärarutbildning kan ta hand om. Förskollärares kompetens slösas bort.

Menar regeringen allvar med förskolans läroplan och den översyn som ska ske för att stärka förskolans uppdrag krävs också satsningar på förskollärare, deras arbetssituation och utvecklingsmöjligheter. Förskollärarnas uppdrag måste renodlas och den höga arbetsbelastningen måste minska. De timmar som förskollärare ägnar åt vaktmästarsysslor, städ och administration är timmar som tas från kvaliteten i verksamheten, timmar som tas från barnen!

Förskolans dag Kärrs Äventyrsförskola
Firande av Förskolans dag på Kärrs Äventyrsförskola

Storleken på barngrupperna hämmar undervisningens kvalitet

Barngrupperna är idag också alldeles för stora på många förskolor. När grupperna är för stora påverkar det inte bara barnens möjligheter till lärande i en lugn miljö utan också vilka möjligheter vi lärare får att utveckla och anpassa verksamheten efter barnens olika behov. De riktmärken som Skolverket satt måste följas, idag är barngrupperna på flera förskolor långt över de 6-12 barn som Skolverket satt. För att vi ska kunna genomföra uppdraget i förskolans läroplan krävs att gruppstorlekar och förskollärartäthet är anpassade efter barnens behov.

Så att både barn och lärare kan få ut det mesta av varje dag.

Det är i förskolan vi packar barnens kunskapsryggsäckar, det är där vi säkrar Sveriges framtid som kunskapsnation. Det är inte något som vi hittat på, utan det är belagt med all möjlig forskning. De insatser som görs under förskoleåren ger bäst avkastning av alla utbildningsinsatser. Det har Nobelpristagaren i ekonomi James Heckman visat. OECD:s Pisa-studie visar dessutom att elever som gått i förskolan får högre kunskapsresultat än andra elever. Att satsa tidigt är smart utbildningspolitik helt enkelt.

Idag är det förskolans dag. Vi ska vara stolta att den svenska förskolan är ett föredöme för många andra världen över, vi vill att vi ska fortsätta vara det. Idag är därför en bra dag att både fira och uppmärksamma på vad som måste bli bättre. Så kan vi tillsammans framtidssäkra den svenska förskolan!

Frågor & Svar