Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Två sanna bilder av skolan

Idag firar vi Skolans dag. Alla fantastiska lärare som gör skillnad för sina elever och för Sveriges framtid. De gör det trots att förutsättningarna brister. Även det tål att sägas på Skolans dag.

Varje år firar vi Skolans dag för att uppmärksamma skolan och lärarnas betydelse. Men skolan är så klart lika viktig alla dagar på året.

Låt inte systemfelen skymma lärares fantastiska insats

Svensk skola är i grunden väldigt bra. Det tappas ofta bort i debatten, men är likafullt ett faktum. Jag skriver inte det för att ta udden av de problem som finns. Inte alls. Det finns väldigt mycket som skulle kunna vara så mycket bättre och som facklig företrädare är det nästan alltid det jag talar om.

Men, med detta sagt, så finns det också skäl att lyfta fram allt bra som görs. Det finns så enormt mycket fantastiskt lärararbete i våra skolor, men systemfelen riskerar tyvärr att skymma allt det otroliga arbete som görs i klassrum efter klassrum av kunniga, engagerade och hårt arbetande lärare. Lärare som brinner för att göra skillnad för sina elever. Och som också gör det. Lärare som i det tysta gör en gigantisk insats för samhället.

Två olika men sanna bilder

Så fort jag skrivit detta känner jag att jag inte kan låta bli att säga att de gör det TROTS att förutsättningarna sällan är de bästa. Och visst vore deras insats värd att belönas med ett löneläge som var konkurrenskraftigt med andra akademikergrupper med lika lång och kvalificerad utbildning. Men trots att lärarnas löner jämfört med andra grupper ökat mest de senaste åren, så är vi inte framme vid ett rimligt löneläge.

Nyligen uppmärksammade tidningen Läraren kritiken som läraren Jonas Nilsson får utstå från en del andra lärare för att han ständigt lyfter fram det positiva i skolan och i läraryrket. Jag tycker han är i sin fulla rätt att göra det. Det finns ett antal lärare som deltar i skoldebatten som ständigt pekar på problem. Jag tycker de också är i sin fulla rätt att göra det. Ofta håller jag också med dem. Inte sällan är jag en av dem. Det är en ofrånkomlig del av mitt uppdrag.

Det går att ha två tankar i huvudet samtidigt

Min poäng är att det går att ha två tankar i huvudet samtidigt. Tack vare insatserna från fantastiska lärare och skolledare så fungerar de allra flesta skolor. Ofta riktigt, riktigt bra. Det förtjänar att uppmärksammas.

Baksidan av bilden är att allt fler skolor larmar om allt tuffare nedskärningar. Och både lärare, myndigheter och internationella organ som OECD larmar om att förutsättningarna mellan olika skolor skiljer sig åt allt mer. Det sägs från riksdagens talarstol att skolan ska vara likvärdig. Men det är den inte idag. En elevs framtid kan i dag vara beroende av vilken skola hen går i. Skolsverige dras isär. Det krävs pengar för att jämna ut skillnaderna. Kanske är det därför så lite sker för att verkligen vända den negativa utvecklingen? Om svar anhålles av regering och riksdag.

Visst ska vi fira Skolans dag!

För det är obestridligt att skolan har blivit till en budgetregulator. Arbetssituationen, generellt sett, har steg för steg försämrats. I takt med att resurserna minskat har tempot drivits upp. Samtidigt som kommunpolitikerna stramat åt, så har påbuden från rikspolitikerna om hur lärare ska sköta sitt jobb växt lavinartat. Friheten att själv bestämma över det pedagogiska upplägget har beskurits. Kraven på lärarna att administrera och dokumentera har fått ta mer och mer tid i anspråk. Våra rikspolitiker borde ägna mindre energi åt att detaljstyra oss lärare och lägga mer energi på att se till att staten tar ett större ansvar för skolans finansiering.

Trots alla dessa problem så, menar jag alltså att det finns goda skäl att fira skolans dag idag. Dels för att skolan är så enormt avgörande för Sveriges framtid. Och dels för att det sker så otroligt mycket bra lärande i våra klassrum med lärare som gör skillnad. Varje dag. Det måste få synas. Problemen finns och dem ska vi också peka på. Men det går att hålla två tankar i huvudet samtidigt.

Frågor & Svar