Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Lärarbristen är inte något olösligt mysterium

Lärarbristen i svensk skola blir allt mer akut. Samtidigt finns det 38 391 utbildade lärare som arbetar med något annat. Dessa lärare är en outnyttjad resurs, som både politiker och huvudmän har allt att vinna på att locka tillbaka. Därför släppte vi idag Frånvarorapporten!

Att det råder en akut lärarbrist i svensk skola är ingen nyhet. Det är inte heller någon nyhet att bristen på lärare bara blir värre för varje termin som går. Redan 2019 kommer det saknas cirka 60'000 lärare, enligt Utbildningsdepartementets beräkningar. Värst är det i förskolorna, men det akuta behovet av lärare är ett faktum i alla årskurser.

Lärarbristen går ut över undervisningen

Redan idag går bristen på lärare ut över såväl personal som elever. Novus har på uppdrag av Lärarförbundet frågat lärare hur de påverkas av detta. Av de som anser sig påverkas av lärarbristen anger 7 av 10 att de inte får vikarier när de behöver det. 4 av 10 uppger att de har obehöriga kollegor och var tredje lärare arbetar på en skola där det finns vakanta tjänster. Att detta inte skulle påverka elevernas lärande, eller lärarnas arbetssituation, är det nog ingen som tror.

Vissa huvudmän har de senaste åren försökt lindra krisen genom att anställa lärare som gått i pension. Somliga arbetsgivare har försökt locka över lärare från andra kommuner eller huvudmän. Det har förvisso gjort att lärarkompetensen har stannat kvar i skolans värld, men är inte en metod som bidrar till att minska den generella lärarbristen. Problemet flyttas bara från en skola till en annan.

6 av 10 kan tänka sig att återvända till läraryrket

Därför släppte Lärarförbundet idag Frånvarorapporten, en rapport med statistik över rekryteringspotentialen på kommun- och länsnivå i stora delar av Sverige. Mycket måste göras för att lösa lärarbristen och en viktig pusselbit är att återrekrytera de lärare som lämnat yrket i förtid. Vi vet att 60 % av de nästan 40 '000 lärare som har lämnat yrket, kan tänka sig att komma tillbaka. Men vi vet också att om de ska göra det krävs högre lön, bättre arbetsmiljö och mer inflytande över yrket och yrkesvardagen.

Och jag är inte förvånad över resultatet i undersökningen. Det går helt i linje med alla de lärarberättelser jag får höra när jag reser runt i mitt jobb.

Med vår rapport får inte bara politikerna kännedom om sin återrekryteringspotential, de får dessutom hjälp med åtgärdslistan. Och det centrala är att samma åtgärder som kommer få lärare att återvända, också kommer göra att fler lärare väljer att stanna och att fler väljer att utbilda sig till lärare.

Så för politiker, tillika lärararbetsgivare, så är nu redan mer än halva jobbet gjort.

Pilotprojekt för återrekrytering

En enskild insats kommer inte att räcka för att säkra lärarförsörjningen. Förra veckan sa Gustav Fridolin att det inte finns något förråd av behöriga lärare att plocka av. Och det är visserligen sant att det inte står 60’000 lärare och bara väntar på att anställas. Däremot finns närmare 40’000 lärare ute på arbetsmarknaden som arbetar med något annat än att vara lärare. Majoriteten av dessa skulle med glädje komma tillbaka om förutsättningarna var de rätta.

Vid dagens presskonferens där vi presenterade Frånvarorapporten, deltog även Uppsala kommun. De har bestämt sig för att tillsammans med lärarorganisationerna upprätta en handlingsplan med en rad åtgärder för att själva bli en attraktiv lärararbetsgivare och därmed också bidra till läraryrkets nödvändiga uppvärdering.

Lärarbristen kommer inte lösas av sig själv, men den är inte heller något olösligt mysterium. Vi har identifierat de lösningar som behövs. Med högre lön, rimliga arbetsvillkor och mer inflytande över yrkesutövandet går trenden att vända, så att fler vill bli och fortsätta vara lärare. Därför är det oerhört viktigt att fler huvudmän gör som Uppsala. Att de upprättar en plan tillsammans med lärarorganisationerna och att de samtidigt är beredda att göra nödvändiga politiska prioriteringar. Bara så vänder vi lärarfrånvaro till lärarnärvaro. Bara så kommer vi kunna ge alla elever samma möjlighet att utbildas av behöriga lärare.

Hela Frånvarorapporten kan du läsa här.

Frågor & Svar