Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Tragedin i Trollhättan: Möt hatet med trygghet, närhet och öppenhet

Johanna Jaara Åstrand tror att svaren ligger i att skapa ett samhälle med minskade motsättningar, ökad förståelse för varandra.

Johanna Jaara Åstrand tror att svaren ligger i att skapa ett samhälle med minskade motsättningar, ökad förståelse för varandra.

Skolan ska vara en trygg och säker plats. En miljö som ska kännetecknas av glädje, närhet, nyfikenhet och allas lika värde. Dit våra barn och kollegor varje dag går för att utföra världens viktigaste jobb. Vi måste möta hatet med trygghet, närhet och öppenhet.

Idag är en tung dag. En dag för sorg och eftertanke. En dag då vi tar hand om varandra. Stöttar och reflekterar. Vad var det egentligen som hände, och hur kunde det hända?

En plats för världens viktigaste jobb

Skolan ska vara en trygg och säker plats. En miljö som ska kännetecknas av glädje, närhet, nyfikenhet och allas lika värde. Dit våra barn och kollegor varje dag går för att utföra världens viktigaste jobb. När den tryggheten plötsligt rycks undan och en fruktansvärd tragedi utspelar sig är det helt naturligt att reagera med rädsla och oro. Kanske blir vi också arga eller frustrerade och vet inte vart vi ska vända oss med de känslorna. Då är det viktigt att vi stannar upp och mobiliserar oss. Att vi finns till för lärare, elever, familj och vänner. Vi måste lägga vårt fokus på att vara närvarande medmänniskor som orkar svara på frågor och härbärgera oro. Allt annat får vänta.

Skolan är ingen allmän lokal

I svallvågorna av gårdagens tragedi i Trollhällan har en debatt om säkerheten i skolan tagit fart. Det är en debatt som givetvis måste föras. Skolan är ingen allmän lokal. Besök måste ske under kontrollerade former. Ett sådant lagstöd finns redan. Men jag hör också alarmistiska önskemål om att skolornas portar ska förses med metalldetektorer och att säkerhetsvakter ska patrullera korridorerna. Detta är enkla lösningar på ett komplext problem. För egen del tror jag svaren ligger i att skapa ett samhälle med minskade motsättningar, ökad förståelse för varandra och en gemensam vision om vad samhället kan vara. För det är vad vi gör i skolan. Och vi måste orka fortsätta göra det.

Oron ska inte bli en grogrund

Idag tar vi hand om varandra. Imorgon fortsätter arbetet med att förebygga att något liknande någonsin händer igen. Vi måste möta hatet med trygghet, närhet och öppenhet. Annars kan oron bli grogrunden till ett samhälle som skapar mer osäkerhet. När elever och lärare möts i skolan sker det viktigaste arbetet för att stävja just osäkerhet. För det är i skolan framtiden får näring.

Johanna Jaara Åstrand

Följ och kontakta mig på Twitter @JohannaJAstrand

Frågor & Svar