Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

​Tillsammans tar vi ut Rätt kurs!

Idag sjösatte vi på Lärarförbundet medlemsdialogen Rätt kurs! I mer än tio års tid har politiker gjort skolan till ett slagträ i debatten.

De politiska förslagen har varit många, och alltför sällan förankrade i vad vi inom lärarprofessionen efterfrågat och identifierat som nödvändiga prioriteringar. För de kommande tio åren vill jag att lärare och skolledare ska vara med och sätta agendan. Helt enkelt ta ut rätt kurs! Vi som kan läraryrket och skolan bäst, är de som också måste formulera visionen för den skola vi vill utveckla och verka i. Det är dags att vända på perspektivet.

Lärarförbundet samlar nu hela professionen till en nationell medlemsdialog under parollen Rätt kurs! – för ett lärande och en yrkesroll som har betydelse. Under våren kommer du som medlem ha möjlighet att genom samtal med andra och processer på nätet och på din arbetsplats, göra just din röst hörd. Vi kommer samla tankar, idéer och åsikter från lärare och skolledare från förskola till universitet och högskola över hela landet. Dessa kommer sedan att utgöra grunden för den vision som vi ska anta på nästa års kongress. En vision om en skol- och yrkesutveckling där vi inom professionen säger vårt. Nu är det vår tur att prata medan andra får lyssna. Jag hoppas du känner dig manad att delta.

Mellan februari och maj kan du delta i medlemsdialogen på flera sätt:

Vi lyssnar när du har tid och erbjuder dig som vill arrangera ett dialogmöte de redskap som behövs. Och det finns självklart inget som hindrar att du deltar och bidrar på fler än ett sätt.

Vi vill ta tillbaka makten över vår yrkesroll, för att du ska få ägna dig åt det som du vet har betydelse för elevernas lärande, din egen och verksamhetens utveckling. Därför vill jag fråga: vad är rätt kurs för dig? Vilken riktning och utveckling behövs för att du och dina elever eller barngrupp ska få de bästa möjligheterna? Kom och gör din röst hörd, berätta vad som kan göras bättre och vad som redan fungerar. På din arbetsplats med dina elever eller studenter och i ditt arbetslag. Tillsammans ska vi få politiker och självutnämnda experter som tror att de vet vad vi behöver, att lyssna på oss inom professionen. Tillsammans stakar vi ut vägen för att få rätt saker att hända.

Vi har en spännande vår framför oss. Jag hoppas du är med mig när vi tillsammans tar ut Rätt kurs där vi låter lärarrollen, lärandet och varje elev stå i centrum.


Frågor & Svar