Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Till slut är det inte saft längre…

Idag firar vi fritidshemmens dag. En fantastisk verksamhet där barn får leka, lära och utvecklas. Tyvärr förmörkas den fina verksamheten av alldeles för stora barngrupper och att det finns för få utbildade lärare i fritidshem. Det går att spä ut saft rätt länge men till slut är det inte saft längre.

Närmare en halv miljon barn är idag inskrivna i ett fritidshem, och de tillbringar ofta halva sin skoldag på fritids. Fritidshemmets uppdrag skiljer sig från den obligatoriska skolan. Lärandet är i högre grad situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. Den fritidspedagogiska undervisningen utvecklar samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, problemlösning, kreativitet, kulturell medvetenhet och estetiska uttrycksformer.

Det är viktiga förmågor som motsvarar de kompetenser som EU har definierat som centrala i ett globaliserat kunskapssamhälle. Detta faktum har våra politiker både insett och erkänt i de nya styrdokumenten, men samma erkännande av vettiga villkor och förutsättningar att få fullfölja detta uppdrag och ge varje barn den fritidshemsverksamhet den har rätt till låter vänta på sig.

Lägsta andelen behöriga lärare någonsin

Ett exempel på erkännande på fritidshemmets viktiga roll är att riksdagen har beslutat att införa krav på lärarlegitimation för att ansvara för undervisningen i fritidshemmet från och med den 1 juli i år. Det är ett viktigt steg för att säkra kvaliteten, men samtidigt har vi en enorm brist på utbildade fritidspedagoger och lärare i fritidshem.

I Skolverkets senaste statistik hade bara 37 procent av de anställda i fritidshemmen en pedagogisk högskoleexamen. Det är den lägsta siffran sedan statistiken började samlas in 1995, då motsvarande siffra var 73 procent. Läs mer om undersökningen här.

Det är dessutom stora skillnader mellan olika kommuner och fritidshem. 1995 gick det i genomsnitt 16 elever per lärare, idag är genomsnittet 55 elever och ett femtiotal kommuner har elevgrupper på över 100 elever per lärare.

Så här beskrev en lärare saken på min Facebook: ”Här är svaret på varför jag inte längre kan jobba på Stockholms fritidshem. Trots att det är enligt mig, ett av det viktigaste och det roligaste arbete jag kan tänka mig. Dvs OM rätt förutsättningar hade funnits...Nu är det mest förvaring på de flesta ställen.”

För våra lärare i fritidshem gör verkligen ett fantastiskt jobb med att försöka se varje elev och stimulera deras utveckling, men med så stora elevgrupper och ibland ingen utbildad kollega att dela ansvaret med så är det ett omöjligt uppdrag. För att kunna erbjuda eleverna fritidshemsverksamhet så anställs personal helt utan utbildning, men det går inte att spä ut saft hur länge som helst och ändå kalla det saft. Den gränsen är nådd på många fritidshem och därför är legitimationskravet en mycket viktig kvalitetssäkring.

Ta vara på de lärare som finns...

Det behövs rejäla satsningar på att fler ska utbilda sig till lärare i fritidshem och de lärare vi har måste ges mycket bättre förutsättningar. Många lärare i fritidshem arbetar även i förskoleklass eller grundskolan under den första halvan av skoldagen, vilket gör att man får färre timmar för att planera fritidshemmets verksamhet. Detta dubbla ansvar skapar en ohälsosam stress. Skolhuvudmännen måste bli bättre på att ge rimliga förutsättningar för lärarna att prioritera den fritidspedagogiska undervisningen.

För att säkra kvalitén på fritidshemmen måste elevgrupperna minska, antalet behöriga lärare öka och tiden till planering, reflektion och utveckling av den pedagogiska verksamheten säkras. Det behövs en politik som tar sig an situationen i fritidshemmen och de stora skillnader som finns mellan olika kommuner.

...och skapa fler vägar in i yrket

Det behövs också fler vägar in i lärarutbildningarna så att vi kan få fler behöriga lärare i fritidshem. Det finns många erfarna men obehöriga anställda som bör erbjudas utbildning, och vi har fritidspedagoger med äldre utbildningar som idag exkluderas från lärarlegitimationen på ett oacceptabelt sätt. Byråkratiska knutar måste lösas ut och nya möjligheter till vidareutbildning skapas. Vi har inte råd att förlora en enda av de engagerade lärare som brinner för fritids.

Med fler behöriga lärare, mindre elevgrupper och tid för planering och utveckling av undervisningen, då kan vi förverkliga fritidshemmens fulla potential att stärka elevernas lärande och utveckling. Då satsar vi för framtiden!

Frågor & Svar