Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Tappa inte bort debatten om en likvärdig skola

För lite drygt tre månader sedan presenterade OECD sin landrapport om svensk ekonomi. I rapporten angavs den minskade likvärdigheten i skolsystemet som en av de allvarligaste utmaningarna för Sverige.

Det är ovanligt att OECD så starkt fokuserar på något utanför den ekonomiska politiken i sin landrapport. Rapporten borde ha förorsakat en intensiv debatt, kan man tycka, men debatten verkar ha tappats bort.

Pseudodebatt om glädjeparadox

Lite symptomatiskt är att det under våren istället blossade upp en helt annan skoldebatt. Några politiska ideologer dömde ut den svenska skolan och hävdade att kunskapsresultat styrs av en ”glädjeparadox”. Deras slutsats var att skolan måste vara tråkig. Ju tråkigare desto bättre.

Men nej, glädje leder lika lite som tråkighet till goda skolresultat. Det handlar förstås inte om det. Det är märkligt att det ens ska behöva sägas att kvalitet i lärarande och undervisning inte styrs av ett reglage med tråkig i ena änden och med rolig i den andra.

Debattörerna själva framhåller den skola som fanns före 1945 som ett föredöme – med andra ord en auktoritär skola som kompetensförsörjde en industri- och jordbruksekonomi, men som knappast skulle klara att förse eleverna med de kunskaper och förmågor som ett modernt kunskapssamhälle efterfrågar. Maria Wiman gav utmärkt svar på tal i DN, men svartmålningen av svensk skola är något av en återkommande nationalsport i Sverige.

Nyansera bilden av skolan

Här står vi som facklig organisation ofta inför ett dilemma. Lärarförbundet behöver naturligtvis peka på de problem som finns, men det är lika viktigt att förmedla allt det enormt bra lärararbete som utförs. Dragkampen om verklighetsbilden av skolan kommer förmodligen alltid att pågå. Vi som är verksamma i skolan behöver därför ständigt vara beredda att nyansera och balansera de bilder som självutnämnda experter och politiska ideologer målar upp.

Men ett av de växande problem vi faktiskt har handlar om likvärdigheten. Detta skulle vi verkligen behöva ha en ordentlig debatt om. Och även om pseudodebatter uppenbarligen kan trumfa debatter om allvarliga samhällsfrågor, så borde det betyda något när OECD lyfter fram att Sveriges skolsystem brottas med så stora svårigheter att ge alla elever en likvärdig utbildning.

Bättre likvärdighet i nordiska grannländer

Den som tar del av OECD:s rapport inser att det finns skäl för oss i Sverige att vara bekymrade. Elever med socioekonomiskt svag bakgrund klarar sig relativt sett ganska dåligt i skolan. Vårt skolsystem ger klart sämre chanser till dessa elever än vad skolan i exempelvis Danmark, Finland och Norge gör. Borde inte detta vara en väckarklocka?

OECD pekar dessutom på ett intressant förhållande: Elever från svaga socioekonomiska förhållanden som går på en skola där eleverna i stort kommer från socioekonomiskt starka hem, ja just de eleverna presterar klart bättre än elever som går på skolor som domineras av elever med svag socioekonomisk bakgrund. Låt oss kalla det den sociala skolparadoxen.

Den sociala skolparadoxen

Denna paradox borde föranleda utbildningspolitiken att sätta ökat fokus på elevernas bakgrund och på att ge alla skolor likartade förutsättningar. Det håller faktiskt inte att bortse från skolsegregationens inverkan på resultaten i svensk skola.

Så vad är det som krävs? Ja, de två lärarfacken och LO har tagit fram ett handlingsprogram. Utgå från det. Minska lärarbristen så att alla skolor – inte bara vissa – kan fylla klassrummen med utbildade och behöriga lärare, bryt boendesegregationen, förändra skolvalet, säkerställ att staten tar ett större ansvar för skolans finansiering, avskaffa skolpengen och fördela resurser baserat på socioekonomiska faktorer. Här finns en hel del heliga kor som borde få debatten om en likvärdig skola att glöda.

Frågor & Svar