Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Tänk om lärare fick tid att vara just lärare

Vi i Lärarförbundet har visat det gång på gång och vår nya undersökning bekräftar återigen bilden. Arbetsbelastningen är för hög, tiden till planering för liten och många arbetsuppgifter skulle kunna utföras av andra än lärare.

Ett högt tempo i arbetet behöver inte vara ett problem. Det kan vara både stimulerande och roligt. Men när tiden inte räcker till för att göra jobbet så bra som man skulle vilja, när arbetsuppgifterna blir fler utan att något tas bort och när ens kompetens används till fel saker, blir arbetsbelastningen ett problem. Så är det för många grundskollärare.

Efter att vi släppte vår senaste arbetsbelastningsrapport 2013 började staten rensa på lärarnas bord. Det blev färre individuella utvecklingsplaner, minskade krav på åtgärdsprogram och frivilliga nationella prov för NO och SO i år 6. Mycket av det vi i Lärarförbundet hade krävt blev därmed också genomfört.

Fyra minuter extra räcker inte

För tre år sedan visade vi att lärare hade i snitt en kvart per lektion till för- och efterarbete. Nu har tiden ökat med fyra minuter. Det är ett steg i rätt riktning och ett kvitto på att de åtgärder vi har jobbat för har spelat roll. Men 19 minuter är givetvis fortfarande på tok för lite för att lärare ska ha rimliga förutsättningar att jobba med sin undervisning.

Den slutsatsen bekräftas av att 8 av 10 lärare i vår undersökning fortfarande inte hinner planera och utveckla sin undervisning på det sätt de skulle vilja.

Politikerna har goda skäl att vilja göra mer. För tänk om lärare skulle få tid för det självklara – sitt läraruppdrag – och vad det skulle kunna göra för kunskapsresultaten!

Grundskolan står inför stora utmaningar

Arbetsbelastningen är hög i ett läge när grundskolan är mitt i stora utmaningar, som dessutom växer framöver. Bara det senaste året har 70 000 barn och ungdomar kommit till Sverige. Lärarna är för få samtidigt som eleverna blir fler. Flera politiska reformer såsom mindre klasser, sommarskola och fler undervisningstimmar i matematik ökar behovet av lärare och när reformer genomförs trots att lärare saknas finns i stället risken att arbetsbelastningen ökar.

Administrationen måste minska

Lärarna i vår undersökning är tydliga med vad som mest av allt behövs: administrationen måste minska. Lärare används som administratörer, vaktmästare och mycket mer – trots att lärarkompetensen är mer eftersökt än någonsin. Förutom att det är slöseri har det skapat en ohållbar arbetssituation på många håll.

Lärarassistenter grundskola i rapporten Låt lärare vara lärare del 2

Avlasta lärarna - satsa på lärarassistenter

Mycket mer måste hända här och nu för att lärare ska få vara just lärare. Sverige behöver snegla på andra länder. Satsa på att avlasta lärarna med lärarassistenter, socialpedagoger och en väl utbyggd elevhälsa. Kommuner och fristående skolor måste ta ansvar för att inte lägga på arbetsuppgifter utan att också ta bort, och skapa tid för lärare att hinna med sin undervisning.

Sverige behöver en stark lärarkår med förtroendet och förutsättningarna att lösa kunskapsutmaningarna.

Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande

Följ och kontakta mig på Twitter @JohannaJAstrand

Frågor & Svar