Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

​Tack alla som påverkat för mindre barngrupper!

"Jag är otroligt stolt över att kunna säga: Tack alla medlemmar i Lärarförbundet!"

"Jag är otroligt stolt över att kunna säga: Tack alla medlemmar i Lärarförbundet!"

Jag är otroligt stolt över att kunna säga: Tack alla medlemmar i Lärarförbundet! Tack vare vårt gemensamma arbete kommer nu gruppstorlekarna i förskolan att minska. Som vi har kämpat!

Vi protesterade högljutt när Skolverkets riktlinjer togs bort, vi lämnade en skrivelse till regeringen, samlade in 23 000 namn i ett upprop, hade många och långa samtal med politiker och har upprepade gånger lyft frågan i vårt opinionsarbete.

Det har gett resultat.

Nu återinförs riktmärket och det blir skarpare än tidigare. Förut var riktmärket i genomsnitt 15 barn per grupp. Nu rekommenderar Skolverket 6-12 barn per grupp i åldrarna 1-3 år och 9-15 barn per grupp i åldrarna 4-5 år. Det är en tydlig signal till huvudmännen som kommer att behöva göra rejäla omprioriteringar.

Vi vet att förskolan har en enorm betydelse för barnens utveckling och gruppstorlekarna spelar roll – för både barnen och lärarna. Att satsa på att alla barn får rätt förutsättningar från början, redan i förskolan, är väl investerade pengar. Eller som James Heckman, Nobelpristagare i ekonomi sagt:

james heckman

Frågor & Svar