Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Ta hjälp av oss verkliga experter för att utforma politiken

Partierna kämpar om rollen som det ledande skolpartiet. Ändå får sällan lärarnas och skolledarnas åsikter plats när ny skolpolitik utformas. Vill man bli det bästa skolpartiet, då måste man ta hjälp av skolans experter! Lyssna därför till lärarna och skolledarna när ni utformar politiken!

Det har nu gått nästan ett och ett halvt år sedan Anna Kinberg Batra introducerade det hon kallade för Skolinitiativet, ett initiativ som skulle göra Moderaterna till Sveriges ledande skolparti. I helgen sker Moderaternas Sverigemöte. Då samlas moderata kommun- och landstingspolitiker från hela landet för att diskutera politik. Men frågan kvarstår - vad kommer de att säga om skolan? Jag vill uppmana Moderaterna att lyssna på oss lärare och skolledare. Vi har lösningarna för framtidens skola!

Liksom många av riksdagspartierna sätter Moderaterna skolan högt på dagordningen. De vet att skolfrågan är viktig både för att Sverige ska fortsätta vara en ledande kunskapsnation och för att vinna val. Med Skolinitiativet lovade Anna Kinberg Batra att hon skulle ta in experthjälp för att möta skolans utmaningar. Det välkomnar vi lärare. Skolpolitik blir allt för ofta baserat på tyckande från självutnämnda experter istället för att ta sin grund i forskning och lärarnas vardag.

Just nu finns ett utmärkt tillfälle att grunda skolpolitiska ställningstaganden på ett gediget och verklighetsnära underlag. Alla Lärarförbundets 235 000 medlemmar har under våren bjudits in att delta i medlemsdialogen Rätt kurs. Tillsammans med skolans och förskolans främsta experter - lärarna och skolledarna - tar vi reda på vad som behöver förändras och hur förändringarna kan ske på bästa sätt.

Dialogen pågår hela våren, men redan nu kan vi dra flera slutsatser. Det är tydligt att det professionen framförallt efterfrågar är tid. Tid att följa upp, planera och utveckla undervisningen. Tid att samarbeta och utbyta kunskaper med kollegor. Tid att ge varje elev stöd och utmaningar efter hans eller hennes behov.

Politiker kan lika lite som vi lärare trolla fram mer tid i skola och förskola. Men som våra viktigaste förutsättningsgivare kan de ge oss rimliga förutsättningar att lägga den tid vi faktiskt har, på det mest centrala i vårt läraruppdrag. Vi lärare och skolledare lägger allt mer tid på administration, dokumentation och andra kringuppgifter som tar tid från eleverna. Samtidigt råder en akut och ökande lärarbrist. Vi vet att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för hur väl eleverna klarar skolan. Den viktigaste skolpolitiska insatsen blir därför att höja läraryrkets attraktivitet, så att fler vill bli lärare. För att nå dit krävs högre löner, minskad arbetsbelastning och mer makt över yrket. Och de lärare som finns, måste ägna sig åt att planera, genomföra och följa upp undervisningen.

I helgen sker Moderaternas Sverigemöte. Under våren kommer också andra partier att samlas för rikstäckande konferenser och möten. Nu finns chansen att bli det parti som går först för hållbara och långsiktiga förutsättningar i skolan. Det parti som utformar politiken utefter lärarnas och skolledarnas expertis. Det parti som gör det, har mycket att vinna. För gör man det, kommer resultaten synas i både höjda kunskapsresultat och fler lärare i skolan.

Frågor & Svar