Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Ta hjälp av ditt skyddsombud!

Coronapandemin har fört med sig ett pressat läge på väldigt många förskolor, fritidshem och skolor. Men lagar och regler som omgärdar vårt arbete gäller alltjämt. Har du en orimlig arbetssituation ska du alltid ta kontakt med ditt lokala skyddsombud och din fackliga organisation.

Sveriges lärare är beredda till stort ansvarstagande. Det har redan bevisats många gånger om under två tuffa månader. Lärare och skolledare har under brinnande coronakris gjort en enorm insats under mycket svåra förhållanden.

Oavsett om undervisningen sker på distans eller med många elever och kollegor frånvarande, så gäller det för oss lärare att räcka till för eleverna. Det är ingen lätt uppgift. Redan före pandemin var arbetsbelastningen och samvetsstressen hög – nu har den för många varit extrem.

När arbetssituationen blir orimlig

Våra arbetsgivare måste vara oerhört lyhörda för arbetssituationen. Självklart kan inte samma nivå på undervisningen upprätthållas nu som i ett normalläge. Det borde alla politiker och arbetsgivare inse, men så verkar inte riktigt vara fallet alltid.

Om huvudmannen för en skola eller förskola inte kan åstadkomma en trygg och säker arbetsmiljö, så är det viktigt att alla lärare vet att det finns möjligheter för skyddsombudet och Lärarförbundet att agera. För trots coronapandemin så gäller arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och kollektivavtalet. Det är alltid viktigt att medlemmar har kontakt med skyddsombudet men extra viktigt när skyddsombud behöver agera.

Våra viktiga skyddsombud

Pandemin sätter extra fokus på hur viktigt det är med ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att vi ska må bra på arbetet, vara friska och också för att minska smittspridningen. I den situation som råder måste arbetsgivarna verkligen vara måna om att riskbedöma och vidta åtgärder som sedan följs upp på varje arbetsplats. Detta i nära samverkan med skyddsombudet.

Våra fantastiska skyddsombud har en oerhört viktig roll. De är på många sätt arbetslivets viktigaste personer. Nu är riskbedömningar viktigare än kanske någonsin. Ohälsosamma lokaler, för få pauser eller för många arbetsuppgifter – allt detta kan skyddsombudet uppmärksamma och agera mot så att det åtgärdas.

Om ingenting händer kan skyddsombudet kräva åtgärder. Vilka prioriteringar av arbetsuppgifter behöver göras? Vilka möten behöver vi ha? Ska de ske fysiskt? Kan mötet ske digitalt? Kan vi hålla avstånd? Finns det personer i riskgrupp? Vilka åtgärder måste göras för att skydda den personen från smitta? Exemplen på aktuella frågor för skyddsombuden är många.

Du vet väl vem som är ditt skyddsombud?

Skyddsombudens insats kan ha en helt avgörande betydelse för att säkra att ingen arbetsgivare springer ifrån sitt arbetsmiljöansvar. Om skyddsombudet inte får gehör från arbetsgivaren går det att agera enligt arbetsmiljölagen. Går det så långt så är det alltid bra att också ringa Lärarförbundet Kontakt för att diskutera med en facklig vägledare.

Du vet väl vem som är ditt skyddsombud? Om inte, så kan du vända dig till din lokala avdelning i Lärarförbundet så hjälper vi dig. Hos Arbetsmiljöverket kan du läsa mer om skyddsombudens viktiga roll.

Alla har rätt till ett hållbart arbetsliv

Med vår yrkesstolthet följer ett ansvar som ibland ofrånkomligen leder till att vi lärare måste protestera. När arbetstiden tar slut långt innan arbetsuppgifterna, eller när brister i arbetsmiljön hotar vårt välbefinnande, vår hälsa och ytterst barnens och elevernas undervisning. Vi har alla rätt till ett hållbart arbetsliv – det gäller även under och efter pandemier.

Kommentarer:

Stefan
Stefan Fuchs

Hej från Asien o Thailand där jag läser vår ordförandes bra blogg o förbundets brev till regeringen. Frånsett att jag behöver bra hjälp att på ett säkert sätt komma hem till Sverige av Sthlm-avdelningen / jurist hos er centralt efter att ha missat två inställda flyg (!) och där UD ej bryr sig om äldre 70+ dvs riskgrupper då ditektflyg ej kan ordnas för ca 5000 svenskar bara i Thailand, så behövs både äldreperspektiven och att legitimerade lärare givet skall få aktiv hjälp då obehöriga ej leg lärare går före ( ref Karlskoga där lokalavd lägger sig platt enl skriftligt besked!) . Jag vill både ha direktflight hem o slippa farlig flygluffning till Sverige o att förbundet stöder detta som att legitimation skall gå före obehörighet vid tillsättning. Även för oss äldre ( ej minst män) som nu kraftigt diskrimineras ! // Regeringen och UD har via Ambassaderna tagit hem med direktflyg bla unvandrare och nysvenskar från Afrika medan man ej kan ens samordna flighter med Thailand som vill i Covid-19 ta hem Thailändska arbetare i Sverige. // Jag har ägnat många timmar att jämföra olika lönders experter ( läkare o forskare) som framtrött i media internationellt. Man blir minst sagt chockad över hur Sveriges linje utan skydd avlivat äldre! Totalt respektlöst mot de äldre på bla särskilda boende men öven inom hemtjänsten har man struntat i evidensen och låter en myndighet komma med minst 6 helt felaktiga s k alternativa fakta / påståenden och som i sin tur styrt Sveriges handlande! I andra hand har man brutit skarpt mot arbetsgivarens skyldigheter att tillhandahålla just de skydd som krävs o byggt upp felaktiga agerande som skadat o t o m dödat personal på dessa felaktigheter t o m att man ej smittar om man ej har synptom! Låst in skydd vilket är straffbart. Utmärkt om fler rättsliga mål kommer upp o man driver på åklagarna att väcka fler åtal dör alka fack bör även agera. Inkubationstiden och maskernas positiva effekter är bevisade in The Lancet etc. Som jurist och lärare samt fd skyddsombud är det med sorg o ilska man ser hur Sverige låter dåliga tjänstemän inte bara agera utan styra Sveriges krig mot Covid-19. Det är dags att kräva både myndighets- som politiskt ansvar! Och vi pensionärer som skulle få höjd pension o bli av med orättfärdig skatt på våra redan skattade pengar skall nu betala - medan jag ej sett hur högt betalde just ömbetsmän och riksdagspolitiker tex halvera sina löner - för att ju alla måste bidra! Inte bara den värst drabbade o isolerade gruppen 70+!

Stefan
Jurist och lärare

  • Skapad 2020-05-16 04:07

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar