Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Stoppa pressarna – valmanifesten för skolpolitiken redan klar

​Inom två år kommer den svenska skolan sakna 60 000 utbildade lärare. Idag presenterade SCB studien Lärare utanför yrket, en undersökning över varför utbildade lärare valt att lämna yrket och vad som skulle kunna få dem att komma tillbaka.

Enligt studien finns idag drygt 30 000 redan utbildade lärare utbildade lärare ute på arbetsmarknaden – som jobbar med något annat än att vara lärare. Undersökningen bekräftar det jag får höra när jag möter lärare som idag jobbar med något annat. Att majoriteten av de som lämnat läraryrket i förtid har gjort det med sorg. Sex av tio lärare som lämnat kan nämligen tänka sig att återvända till läraryrket om de får chansen att vara de bra lärare de vill vara. De lärare som deltagit i undersökningen säger högt och tydligt vad som krävs för att de ska komma tillbaka: högre lön, mer makt över jobbet och rimligare arbetsbelastning. Lärare vill kunna ägna sig åt det som har betydelse för elevernas lärande och värderas för det viktiga jobb man utför varje dag. Inget konstigt i det!

De politiker som menar allvar med att satsa på skolan och lösa den akuta lärarbristen har nu åtgärdslistan klar. SCB:s undersökning visar svart på vitt vad som krävs för att både locka tillbaka och behålla sina utbildade lärare i den svenska skolan.

Få har kunnat undgå att märka av den lärarbrist som för varje termin blir allt mer akut. I en undersökning som Novus gjort tillsammans med Lärarförbundet, visade det sig att 9 av tio lärare märker av lärarbristen. I samma undersökning uppgav 56 procent att de har obehöriga kollegor. Mer än hälften av den svenska lärarkåren har alltså kollegor som inte är behöriga att undervisa. Det påverkar oss lärare, men går även ut över eleverna och undervisningen. Med färre utbildade vuxna i skolan, ökar lärarkårens arbetsbelastning och tiden som kan läggas på att se och undervisa eleverna minskar. Novus undersökte även hur föräldrar med barn i skolan uppfattar situationen. Bland föräldragruppen sa 76 procent att de upplever att det är lärarbrist. Det har alltså gått så långt att även föräldrarna har börjat reagera. Det är hög tid att politikerna börjar lyssna på professionen. Det är politiken som har makten att besluta om de förutsättningar som får lärare att stanna och som kan få utbildade lärare att återvända.

Att investera i sin lärarkår, värna och värdera läraruppdraget, det är smart politik. Det är få andra yrken som kan mäta sig med läraryrket. Det är kreativt, utvecklande, meningsfullt och berikande. Men det räcker inte med vad läraryrket kan och är tänkt att vara, det måste matchas med konkurrenskraftiga löner och villkor. Skolan står inför stora utmaningar där elevernas kunskapsresultat måste förbättras och likvärdigheten stärkas. Men det spelar ingen roll vilka utbildningspolitiska förslag som läggs om vi inte lyckas garantera att varje elev får mötas av välutbildade lärare med rätt förutsättningar. Det faktum att vi har över 30 000 redan utbildade lärare som valt att lämna skolans värld är ett stort resursslöseri. Politikerna behöver inga fler åtgärdslistor – lyssna på oss inom professionen. Vi har redan givit er vårt tydliga svar.

Frågor & Svar