Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Stöd mänskliga och fackliga rättigheter i Colombia – stoppa polisvåldet

Kanske har du hört på nyheterna om det spända läget i Colombia? Möjligen har det bara fladdrat förbi som en notis eller kort referat. Men det som pågår i Colombia är förödande och borde engagera oss i vår del av världen också.

en tid då allt mer av övergrepp och fruktansvärda våldsdåd har börjat tas som något normalt, så är det viktigt att faktiskt visa att det inte är det. Att det är oacceptabelt. Att höja rösten för att protestera. Att visa att det finns internationell solidaritet.

Höga skatter på mat och mediciner

I två veckor har det pågått enorma demonstrationer i Colombia, i protest mot en rad omvälvande regeringsbeslut som håller på och genomdrivs mitt under pågående pandemi. Det förslag som väckt mest ilska är ett skattepaket: en höjning av momsen på mat och mediciner och inkomsterskatter för folk med låga inkomster – samtidigt som storföretag ska fortsätta slippa betala någon skatt alls.

Redan första dagen av protester resulterade i ett enormt gensvar. Inte bara i storstäderna protesterades det, utan också på landsbygden, i byar och i mindre städer. Och protesterna fortsätter, dag efter dag.

Lärare leder protester

Lärarförbundets systerorganisation i Colombia FECODE spelar en viktig roll, som deltagare i den nationella strejkkommittén. Lokalt är det också många lärare och lokala fack som är aktiva i protesterna.

Regeringens svar har varit brutalt. Den ökända kravallpolisen (Esmad) har satts in och liksom även militär. Först efter flera dagars protester, där polisen skjutit ihjäl minst 26 demonstranter, drog regeringen tillbaka sin skattereform. Ja, du läste rätt – demonstrerande människor sköts ihjäl. Kravlistan från strejkkommittén och civilsamhället har nu utökats, bland annat med krav på att upplösa kravallpolisen och en rad reformer för att förbättra tillvaron för landets fattiga.

Människor i Colombia är desperata

Den nationella strejkkommittén har noga uppmanat alla som deltar i protestaktionerna att hålla avstånd och bära munskydd. Att kalla till demonstrationer under Coronapandemin var inget lätt beslut på grund av smittorisken. Men många människor i Colombia är desperata. De ser inte någon annan utväg än att protestera på gatorna när landets regering utnyttjar pandemin för att genomföra väldigt drastiska åtgärder som slår hårt mot redan fattiga och utsatta.

Som en av demonstranterna skrev på sitt plakat: ”Om ett folk protesterar mitt under pågående pandemi så är det för att regeringen är värre än viruset”.

Lärarförbundet protesterar mot polisvåldet

I Lärarförbundets namn har jag i dagarna skickat ett brev till regeringen i Colombia där vi ställer oss bakom våra systerorganisationer FECODE (lärarfacket) och ASPU (högskolelärarna) och uttrycker vår protest mot det oproportionerliga polisvåldet. Vi kräver också att regeringen måste ta itu med den stora mängden dödshot som drabbar ledare på olika nivåer för FECODE och ASPU.

Lärarförbundet har en lång historia av stöd och samarbete med FECODE, ända sedan sent 1980-tal har vi haft kontakt. Lärarna i Colombia har alltid spelat en central roll i samhället och fortsätter att göra det än i dag. Jag är stolt över att vi har varit en pålitlig partner till FECODE och uppmanar alla er som läser det här att på olika sätt uppmärksamma det som sker i Colombia just nu.

Lärarförbundet arbetar med starkt engagemang från många medlemmar för att göra skillnad även globalt. Lärarförbundet stödjer uppbyggnaden av oberoende, starka och demokratiska lärarfackliga organisationer i många delar av världen. Vi gör det för vi vet hur viktigt det är med fria fackföreningar för att utveckla demokratin, fördela världens resurser mer jämlikt och skapa rimliga och hållbara arbetsvillkor.

Frågor & Svar