Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Skyddsombuden extra viktiga under pandemin

Skyddsombuden är vårt yttersta skydd mot arbetsplatser med en osund arbetsmiljö. Något som blir extra tydlig under rådande pandemi. I dag när vi firar Skyddsombudens dag har vi all anledning att visa lite extra uppskattning åt våra skyddsombud.

Buller, ohälsosamma lokaler, ohälsosamt arbete, för mycket övertid, för många arbetsuppgifter. Allt detta kan våra skyddsombud agera mot och göra skillnad för. Det är vi arbetstagare själva som väljer våra skyddsombud och det fackförbundet som är bundet av kollektivavtal utser sedan det skyddsombud som arbetstagarna på arbetsplatsen valt.

Skyddsombudens arbete är alltid viktigt. Men pandemin lägger ytterligare en dimension i hur viktigt det är att hålla uppe trycket på arbetsgivarna för att de ska garantera trygga, säkra och hälsosamma arbetsplatser. För trots coronapandemin så gäller arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och kollektivavtalet.

Riskbedömning ska ske löpande

Vi ser nu hur smittspridningen åter ökar och frågan på mångas läppar är om vi kommer att kunna hålla smittspridningen nere. En viktig pusselbit är att vi som facklig organisation – tillsammans med skyddsombuden – kan vara en nagel i ögat på arbetsgivarna för att hela tiden göra ordentliga och återkommande riskbedömningar. Situationen kan förändras snabbt så riskbedömningarna måste göras löpande.

Missar din arbetsgivare viktiga smittskyddsåtgärder under pandemin? Tveka inte att ta upp saken med ditt skyddsombud. Arbetsgivaren ska inte få smita ifrån det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och dessutom är det ett uttalat krav i arbetsmiljölagen att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med oss arbetstagare eller de som representanter oss, det vill säga våra skyddsombud.

Om ingenting händer kan skyddsombudet kräva åtgärder. Vilka prioriteringar av arbetsuppgifter behöver göras? Kan vi hålla avstånd? Finns det personer i riskgrupp? Vilka åtgärder måste göras för att skydda den personen från smitta? Exemplen på aktuella frågor för skyddsombuden är många.

Håll kontakt med ditt skyddsombud

Går det så långt att skyddsombuden inte får gehör så är det alltid bra att också ringa Lärarförbundet Kontakt för att diskutera med en facklig vägledare. Du vet väl vem som är ditt skyddsombud? Om inte, så kan du vända dig till din lokala avdelning i Lärarförbundet så hjälper vi dig.

Det är förstås viktigt att skyddsombud ges goda möjligheter att sköta sitt uppdrag. Tillräckligt med tid och utbildning är två viktiga förutsättningar. Tyvärr vet vi att en del arbetsgivare är mindre bra på att ge skyddsombuden dessa förutsättningar. Lärarförbundet arbetar ständigt för att skapa medvetenhet om skyddsombuden och den stora resurs de är i arbetsmiljöarbetet. Vi som fackförbund hjälper gärna till så att tid och utbildning ges och att arbetsgivaren lever upp till sin skyldighet att stå för de kostnader som krävs.

Idag hyllar vi våra skyddsombud

Ohälsosamma arbetsplatser, för få pauser eller för många arbetsuppgifter – allt detta kan skyddsombudet uppmärksamma och agera mot så att det åtgärdas. På så sätt är skyddsombuden några av arbetslivets viktigaste personer. Alla ni som tar er an detta viktiga uppdrag förtjänar verkligen att hyllas idag. Vi behöver fler duktiga skyddsombud som har förutsättningar att kunna och våga agera för en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Det mår alla bra av!

Frågor & Svar