Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Skolans dag påminner oss om att staten måste ta ett större ansvar

Att riksdagen öppnar på Skolans dag är en händelse som ser ut som en tanke. För skolans problem behöver verkligen komma upp högre på våra nationella politikers dagordning.

Idag firar vi Skolans dag. Det är en dag att hylla alla lärare för det viktiga arbete som görs varje dag i klassrummen runt om i landet. I år sammanfaller Skolans dag med riksdagens öppnande. Det är en händelse som ser ut som en tanke. Ni som är riksdagsledamöter måste se till att staten tar ett större ansvar för skolan. Inte så att ni ska vara inne i alla detaljer, det klarar lärarprofessionen bättre på egen hand, men ni måste säkra att det finns tillräckliga ekonomiska resurser. Kommunerna klarar den uppgiften allt sämre.

Sex av tio kommuner har skurit på skolan

Redan före pandemin kunde vi se hur många kommuner lade besparingar på sin verksamhet. Sex av tio kommuner har skurit ner på skola och utbildning de senaste tre åren. Nu riskerar dessutom sysselsättningen att sjunka som en följd av den ekonomiska nedgången i pandemins spår, vilket leder till minskade skatteintäkter till kommunerna.

De ständiga neddragningarna och besparingarna tär på skolan och möjligheterna till utbildning av hög kvalitet, vilket medför allvarliga konsekvenser för vårt samhälle på lite längre sikt. Utan en skola av hög kvalitet kan Sverige glömma framtida exportframgångar, innovationer och välfärd. För grunden för Sveriges framtid läggs obönhörligen i skolan.

Fantastiska lärarinsatser trots otillräckliga förutsättningar

Tack vare insatserna från fantastiska lärare och skolledare så fungerar de allra flesta förskolor, fritidshem och skolor. De flesta riktigt, riktigt bra. Det är ingen tillfällighet att Sverige har förbättrat sig i den senaste PISA-undersökningen. Det beror på lärarkårens hårda arbete – trots otillräckliga förutsättningar.

Men allt fler skolor larmar om allt tuffare nedskärningar. Och förutsättningarna mellan olika skolor skiljer sig åt allt mer. Ofta sägs det från riksdagens talarstol att skolan ska vara likvärdig. Det är den inte idag. En elevs framtid kan i dag vara beroende av vilken skola hen går i. Skolsverige dras isär. Här har ni riksdagsledamöter en gigantisk uppgift. För det krävs pengar för att jämna ut skillnaderna.

Skolan budgetregulator i många kommuner

Skolan har blivit till en budgetregulator för många svenska kommunpolitiker. Arbetssituationen har steg för steg försämrats. I takt med att resurserna minskat har tempot drivits upp och sjukskrivningarna ökat. Samtidigt som kommunpolitikerna stramat åt, så har påbuden från rikspolitikerna om hur lärare ska sköta sitt jobb växt lavinartat. Friheten att själv bestämma över det pedagogiska upplägget har beskurits. Kraven på lärarna att administrera och dokumentera har istället fått ta mer och mer tid i anspråk. Våra riksdagspolitiker borde ägna mindre energi åt att detaljstyra oss lärare och lägga mer energi på att se till att staten tar ett större ansvar för skolans finansiering.

Regeringens budgetproposition otillräcklig

Och visst är det bra att statsministern och centerledaren Annie Lööf igår gav besked om att kommunerna ska få ytterligare tio miljarder i statsbidrag nästa år. Men det är faktiskt sex miljarder mindre i generella statsbidrag än vad kommunsektorn fått i år. Så det är på långa vägar för lite för att få stopp på besparingarna och istället möjliggöra nya satsningar. Bara utbildningsområdet skulle sannolikt behöva någonstans mellan 15 och 20 miljarder ytterligare nästa år jämfört med i år. Då skulle man kunna hantera utbildningsbehoven och häva besparingarna.

Statligt ansvar för skola och utbildning

Vi lärare och skolledare har världens häftigaste yrke och vi sätter en stolthet i vårt yrkesval. Vi vet att vårt arbete lägger grunden för hela samhällets framtid när alla barn får de kunskaper som de behöver för ett bra liv som kunniga och delaktiga samhällsmedborgare. Därför behöver ni riksdagspolitiker se till att staten tar ett större ansvar för att investera i skola och utbildning.

Frågor & Svar