Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Skolan på agendan i Almedalen!

I år åker Lärarförbundet till Almedalsveckan för att sätta tryck på politikerna att sluta spara på skolan. Vi ska prata om lärarbristen, arbetsbelastningen och att minska den tid som lärare tvingas lägga på dokumentation. För vi lärare behöver fler kollegor och mer tid för våra elever.

Vi lärare och skolledare vet att vårt arbete lägger grunden för hela samhällets framtid. Vi vet att när alla barn får de kunskaper som de behöver för ett bra liv som kunniga och delaktiga samhällsmedborgare, ja det är då vi lyckas framtidssäkra Sverige. Vi lärare och skolledare vet ända in i själen hur betydelsefullt det är att investera i skolan och i ett mer attraktivt läraryrke.

Att skära ner på skolan är att skära ner på framtiden

Tyvärr ser vi nu hur kommun efter kommun sparar på skolan – tvärtemot vad partierna utlovade i valrörelsen för mindre än ett år sedan. Neddragningarna på skolan ökar lärarnas arbetsbelastning ytterligare, vilket också gör att eleverna blir drabbade. Vi ser att staten måste ta ett större ansvar för skolans finansiering i en situation där kommunerna inte klarar det själva.

Under Almedalsveckan kommer vi inte heller låta ett enda tillfälle gå förlorat för att prata om lärarbristen – om hur mycket en utbildad lärare betyder för varje barn och elev, för skolans utveckling och för vår gemensamma framtid. Vi vet ju att när inte alla elever får möta utbildade och behöriga lärare så riskerar elever bli sämre rustade för att möta framtiden.

För morgondagens företagsledare, forskare, sjuksköterskor, idrottsstjärnor, musiker och poliser –de sitter i skolbänken nu. En bra skola – det är den bästa framtidssäkring som ett land kan ha. Men att skära ner på skolan, det är att skära ner på framtiden.

Vi ställer politikerna mot väggen

Vi kommer att fråga er som är politiker och beslutsfattare: Är du beredd att investera mer i skolan? Kan du lova att ge oss lärare de förutsättningar vi behöver? Är du beredd att göra allt du kan för att vi ska bli fler lärare? Vill du vara med och framtidssäkra Sverige?

Jag vill också passa på att lyfta fram Lärarförbundets traditionsenliga skoldebatt i Almedalen där våra rikspolitiker verkligen ska få bekänna färg i viktiga frågor för svensk skola. Debatten kommer även att kunna ses på Lärarförbundets webb någon dag i efterhand.

Fokus på arbetsbelastningen och lärarbristen

I år tar vi med oss två rapporter till Almedalen med tydliga förslag till lösningar på några av lärarbristens konsekvenser. Vi fokuserar på dokumentationskravens effekter på arbetsbelastningen men också hur Sveriges lärare ska få fler behöriga kollegor - snabbt.

Långsiktigt kan lärarförsörjningen bara tryggas genom att läraryrket ges konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbetsbelastning. Men ett snabbt sätt att i rådande läge förbättra situationen vore att rikta insatser mot de obehöriga som redan är anställda i skolorna. Engagerade personer med erfarenhet från skolmiljön. Staten borde satsa mer på validering och behörighetskompletterande utbildning för de obehöriga som redan undervisar i skolorna. Huvudmännen behöver stödja satsningen genom att bevilja ledighet samt erbjuda studier på betalt arbetstid.

Så politiker och makthavare inom skolan! Lyssna på oss lärare och skolledare. Vi brinner för att få rätt saker att hända i varenda förskola, fritidshem och skola i hela Sverige. Ni kan ge oss rätt förutsättningar.

Frågor & Svar