Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Skola och utbildning behöver mer resurser

I början av året presenterade Lärarförbundet en rapport som bekräftar att skolan i flera år präglats av av hårda besparingar. Den här negativa utvecklingen måste vändas.

Rapporten är huvudsakligen avgränsad till att handla om grundskolan, men vittnesmålen från Lärarförbundets medlemmar och förtroendevalda i de andra delarna av utbildningsystemet är entydiga: Besparingarna har duggat tätt de senaste åren, med personalneddragningar och allt större elevgrupper som följd.

Sverige tillhör inte länderna som satsar mest på skolan

Rapporten visar att Sverige i jämförelse med andra OECD-länder inte tillhör de länder som satsar mest på skolan. Justerat för kostnadsläge samt demografiska förhållanden så placerar sig Sverige någonstans i mittfältet bland OECD-länderna.

Av rapporten framgår också att hur mycket som läggs på skolan skiljer sig väldigt mycket mellan kommuner. Men elevernas chans till en bra utbildning borde inte få vara beroende av i vilken kommun de råkar bo. Lärarförbundet menar att staten behöver överta huvudansvaret för skolan och ta det helhetsgrepp som krävs för att säkerställa en större likvärdighet i hela utbildningssystemet.

Lärarbristen och resursbristen hänger ihop

Varför tar Lärarförbundet fram rapporter som den här? Jo, självklart för att det är helt avgörande för våra medlemmar att skola och utbildning ges tillräckliga ekonomiska resurser. Vi lärare och skolledare behöver rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb och som lockar fler till läraryrket så att vi får fler kollegor.

För problemet är inte de lärare vi har – det är de lärare vi inte har. Idag fattas åtskilliga tiotusentals behöriga lärare runt om i landet. Brisen på utbildade lärare slår såklart hårt mot likvärdigheten och kvalitén i undervisningen och leder till att arbetsbördan ökar för oss lärare. Därför jobbar Lärarförbundet stenhårt för att fler ska vilja bli och förbli lärare. Vägen dit menar vi går genom ett hållbart arbetsliv och ett attraktivt läraryrke.

Vår arbetsmiljö är elevernas lärandemiljö

Lärarförbundet slåss dagligen för löner och arbetsförhållanden som är konkurrenskraftiga och som lockar fler till läraryrket. Vi kämpar för att lärare måste få vara just lärare, med tid för samarbete med kollegorna och för egen kompetensutveckling. En bra arbetsmiljö kräver resurser som i sin tur är grunden för bra utbildning. Här vilar ett väldigt stort ansvar på politikerna – lokalt såväl som nationellt – som styr över de förutsättningar som vi lärare ges.

Jag tror att många kan vara överens med mig om att Sverige behöver investera i grund- och gymnasieskola, fritidshem och förskola, vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning. Och framför allt i ett mer attraktivt läraryrke. Den insikten behöver Sveriges regering och riksdag visa i höstens budgetproposition.

Frågor & Svar