Lärarförbundet

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Ska man räkna med att bli sjuk av läraryrket?

Många lärare som är sjuka blir det till följd av en osund arbetsmiljö. Såväl vägen tillbaka till jobb efter sjukdom som hållbara och hälsosamma arbetsmiljöer är A och O i lärarbristens Sverige.

En färsk undersökning som Lärarförbundet gjort i samarbete med Novus, visar att 34 procent av lärarna inte hinner med stora delar av sitt uppdrag som lärare under ordinarie arbetstid. Ytterligare 55 procent anger att de inte hinner med delar av sitt uppdrag. Nio av tio lärare hinner med andra ord inte fullt ut med sitt uppdrag under ordinarie arbetstid.

Obalansen mellan krav, tid och resurser gör att lärares arbetsbelastning är mycket hög jämfört med de flesta andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden. När ekvationen inte går ihop leder det i sig till en enorm samvetsstress.

Höga sjuktal för lärare
Därför är det inte överraskande att lärare inom fram för allt förskola och grundskola är kraftigt överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar. Det visar den senaste statistiken från Försäkringskassan. Den visar oss också att psykiska diagnoser är den främsta anledningen till sjukskrivning inom skola, för både män och kvinnor.

Så länge grundproblemet kvarstår kommer vi att se höga sjuktal bland lärare. Lärare, precis som andra yrkesgrupper, behöver tid för sitt uppdrag – men i takt med att arbetsuppgifterna ökar förväntas lärare att springa allt snabbare och utföra mer jobb på samma arbetstid. Resultatet blir att lärares fritid ägnas till jobb och att sjukskrivningarna ökar.

Ett tydligt tecken på att den ohälsosamma arbetsmiljön för lärare inte tagits på tillräckligt allvar är att bara hälften av alla arbetsplatser inom skolan arbetar systematiskt med att förebygga stress, enligt Arbetsmiljöverket. Många arbetsgivare saknar allt för ofta tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöarbetet.

Rekordstor lärarbrist
Det svenska skolsystemet är sedan flera år tillbaka hårt ansträngt av pensionsavgångar, stora barngrupper, många elever med annat modersmål och att allt för få unga valt att utbilda sig till lärare. Strax före jul presenterade Skolverket en prognos som visar att dagens rekordstora lärarbrist på cirka 60 000 utbildade lärare fram till år 2031 kommer att växa till cirka 80 000. Det inte ett hållbart framtidsscenario. I den här allvarliga situationen borde arbetsmiljön stå högt på dagordningen för arbetsgivare och politiker.

Därför är det inte så lite upprörande att Försäkringskassan börjat tillämpa en allt hårdare policy mot sjukskrivna lärare. Den som varit sjukskriven 180 dagar uppmanas säga upp sig och söka andra jobb. Till och med sjukskrivna lärare som ingår i en rehabiliteringsplan och har återgått till sitt lärarjobb på deltid uppmanas att säga upp sig och söka andra arbeten. Lärarna blir så att säga straffade dubbelt; både av den dåliga arbetsmiljön men också av att nekas ersättning när man inte orkar längre.

Rimlig chans att återkomma i arbete
Till följd av regeringens krav på minskade sjuktal hävdar Försäkringskassan att det är bättre att sjuka lärare avslutar sina lärartjänster och söker andra jobb som inte medför samma stress så att de kan hålla sig friska. Det är förvisso ett erkännande av att arbetsmiljön i skolan brister, men konsekvenserna blir naturligtvis helt absurda och ett slöseri med kompetens och resurser.

På grund av Försäkringskassans rigida linje tvingas lärare med sorg lämna det yrke som de en gång med stolthet och glädje valt. Om regeringens mål är att fler ska förlora sin sjukersättning, ja då har den lyckats. Men om målet är att fler ska komma tillbaka till arbete så krävs helt andra åtgärder.

Regeringen borde snabbt se till att ändra direktiven till Försäkringskassan så att man bedöms under en längre tid utifrån sitt kompetensområde, innan en prövning sker mot hela arbetsmarknaden. I lärarkrisens Sverige borde det vara självklart att lärare som blivit sjuka av sitt jobb ska få en vettig chans att komma tillbaka. Och roten till lärares höga sjuktal ligger i bristerna i arbetsmiljön. Det är där regeringen borde ställa de stenhårda kraven – inte på de sjuka.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här