Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Rätten till kvalitativ utbildning måste gälla alla

"Jag är stolt över Lärarförbundets internationella engagemang, som gör alla oss till en del av en stor global lärarrörelse" säger Johanna Jaara Åstrand.

"Jag är stolt över Lärarförbundets internationella engagemang, som gör alla oss till en del av en stor global lärarrörelse" säger Johanna Jaara Åstrand.

Sverige har goda chanser enligt OECD att uppnå de globala målen, men det betyder inte att vi kan ta lätt på arbetet. Ambitiösa huvudmän och engagerade lärare är avgörande. Om detta skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i samband med Global Action Week.

Komplexa problem kräver komplexa lösningar. Efter år av förhandlingar har världens ledare nu beslutat om 17 globala mål för hållbar utveckling eller Agenda 2030 som det också kallas. Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor, och att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Det är höga ambitioner, men med de utmaningar världen har måste ambitionerna vara höga!

Ett mål för utbildning

Ett av målen handlar om utbildning, vilket naturligtvis får mitt lärarhjärta att slå extra starkt. Att utbildning blev ett eget ambitiöst mål var inte självklart. Det har vi arbetat hårt för i Lärarförbundet, tillsammans med många andra lärarorganisationer inom världslärarfacket Education International. Utbildning är avgörande för varje människas möjlighet att påverka sitt eget liv och en mänsklig rättighet. Dessutom är det en viktig förutsättning för att lyckas nå alla de andra målen i Agenda 2030.

I dessa tider när miljoner människor tvingas bryta upp från sina rötter och söka sig ett nytt liv är utbildning ofta det som ger hopp och framtidstro. Vi som är lärare i Sverige gör skillnad för dem som kommer hit, men vi är också en del av ett globalt arbete, som gör skillnad i världen.

Vi har rätt förutsättningar

Sverige är det land som av OECD bedöms ha störst chans att uppnå målen i Agenda 2030. Vi har en gynnsam utgångspunkt, men det innebär inte att vi kan ta lätt på detta arbete. Ambitiösa kommuner och fristående skolor är nödvändigt – tillsammans med engagerade lärare med rätt förutsättningar.

Och självklart ska utbildning av god kvalitet inte bara vara en självklarhet i Sverige, det ska det vara i hela världen. Rätten till kvalitativ utbildning måste gälla alla, oavsett var du är född eller vilken bakgrund du har.

Jag är stolt över Lärarförbundets internationella engagemang, som gör alla oss till en del av en stor global lärarrörelse – som är så viktig för så många människors livschanser, och nationernas utveckling.

Frågor & Svar