Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Så blir skolan mer likvärdig

Dagens kösystem får absurda konsekvenser och innebär i praktiken val­frihet bara för fåtalet, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Dagens kösystem får absurda konsekvenser och innebär i praktiken val­frihet bara för fåtalet, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

25 skarpa förslag för att öka likvärdigheten. Det har Lärarförbundet lagt fram tillsammans med LO och Lärarnas Riksförbund.

Elever i Sverige har en positiv kunskapsutveckling. I den stora internationella Pisamätningen som kom i december var beskedet tydligt — trenden med fallande kunskapsresultat är bruten och i stället pekar kurvan nu lovande uppåt. Det är bra.

Men mätningen visade också på en mycket oroande utveckling. Skillnaderna mellan de elever som presterar bäst och de som presterar sämst ökar. Skillnaderna mellan de bästa och de sämsta skolorna ökar också.

Hur skapar vi en likvärdig skola?

Ökade klyftor är något som vi lärare länge varnat för. Vi behöver inga internationella forskare för att veta att alla elever inte har likvärdiga möjligheter. Vi vet att förutsättningarna för oss lärare att få spela roll för våra elever i olika skolor, i olika kommuner, kan vara så väsensskilda att det ibland känns som att vi inte bara jobbar för olika arbetsgivare utan på olika planeter. När Pisaresultaten kom blev detta också uppenbart för våra främsta förutsättningsgivare, Sveriges politiker. Äntligen är frågan om likvärdighet högt upp på den politiska dagordningen. Och där måste den förbli.

Hur skapar vi då en likvärdig skola? De senaste åren har vi hört krav på ”fler matematiktimmar”, ”fler obligatoriska prov” och ”nolltolerans mot dåliga skolor” från de politiska partierna. Är det så enkelt?

Blir vi fler lärare som kan undervisa barnen i matematik för att en lagtext kräver det? Får vi mer resurser att sätta in särskilt stöd till de elever som behöver det därför att ännu ett provresultat visar att behovet finns? Blir det lättare att rekrytera specialpedagoger till en skola med små resurser men stora ut­maningar för att vi inför nolltolerans?

Vi vet vad som behövs

En likvärdig skola är inget som vare sig vi lärare eller landets politiker kan trolla fram med några slagfärdiga medieutspel. Det krävs ett helhetsgrepp på skolans förutsättningar. Och vi lärare och ledare vet vad som behövs. Därför har vi i Lärarförbundet gått samman med LO och Lärarnas Riksförbund för att ta fram Likvärdighetsagendan. Det är 25 skarpa förslag inom tre områden, som vi vet på allvar kan bidra till en mer likvärdig skola som ger alla elever samma chans.

För det första måste vi förbättra och förfina skolvalet. Plats på en fristående skola ska inte vara förbehållet den elev som råkar ha föräldrar som hade möjligheter att sätta hen i kö från födseln. Dagens kösystem får absurda konsekvenser och innebär i praktiken val­frihet bara för fåtalet. För det andra måste vi förändra finansieringen och styrningen av skolan. Staten måste ta ett ökat ansvar för en kompensatorisk finansiering och vi behöver en förändrad skolpengsmodell som gör att skattepengarna kommer till nytta där de bäst behövs. För det tredje måste vi få till ett särskilt grepp för de skolor som har de största utmaningarna. Vi måste stärka förutsättningarna för skolledare och lärare och därmed elever på dessa skolor.

I samband med att vi presenterat Likvärdighetsagendan har jag träffat många skolpolitiker från både Alliansen och regeringspartierna. Och det verkar som om de är beredda att lyssna på oss. Det är inte en dag för tidigt.

Nu är det vi lärare och ledare som måste sätta agendan för hur vi skapar en likvärdig skola.

Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande

Följ och kontakta mig på Twitter @JohannaJAstrand


Johanna Jaara Åstrands ledare

Lärarnas tidning kommer ut varannan vecka under terminstid. I varje nummer finns en ledare skriven av Johanna Jaara Åstrand.

Läs ledaren i Lärarnas tidning 2/17


Frågor & Svar