Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Recept mot sjukskrivningar

Med ökad makt över vår yrkesutövning och en lärartidsgaranti som ger utrymme för oss att vara de bästa lärare vi kan och vill vara, finns inga gränser för hur bra svensk skola kan bli, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Med ökad makt över vår yrkesutövning och en lärartidsgaranti som ger utrymme för oss att vara de bästa lärare vi kan och vill vara, finns inga gränser för hur bra svensk skola kan bli, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

En lärartidsgaranti skulle vara en bra medicin mot det faktum att lärare och skolledare är mer sjukskrivna än andra yrkesgrupper.

Hösttermin är inte bara förenat med längtan, omstart och nystart. Det är tyvärr också sjukskrivningstopp. Enligt AFA Försäkring är antalet nyanmälda sjukskrivningar för lärare och skolledare nästan fyra gånger större under vecka 33 än under en genomsnittlig vecka under resten av året. Att pressen är stor efter semestrarna, är en trend i alla yrkesgrupper. Men lärare och skolledare sticker ut rejält från arbetsmarknadens genomsnitt. Och dessvärre är det inget som förvånar.

Lärarens arbetsbörda

När lärare beskriver sitt yrke med ett ord är vanligaste ordet glädje. Att välja läraryrket är för många förenat med viljan att göra skillnad, jobba med något meningsfullt och bidra till individers och Sveriges framtid. Mötet med varje barn och elev är lärarens självklara drivkraft. Vi vet vilken betydelse vi har för elevens kunskapsutveckling och vilka konsekvenser det kan få när vi inte får möjlighet att göra det som krävs.

När kraven och ambitionerna är högt ställda, samtidigt som möjligheterna att utföra arbetet väl är kraftigt beskurna, då ökar risken att arbetsbördan blir övermäktig. Alla människor behöver balans mellan ansvar, befogenheter och resurser. Vi lärare har ett stort och förpliktigande ansvar, som ingen av oss tar lätt på.

Befogenheter och resurser

Men för att kunna leva upp till det, krävs att vi också har befogenheter att sätta in stöd i rätt tid till de elever som behöver det och resurser i form av tid till planering och uppföljning, fördjupning i forskning och samplanering med kolleger. Annars slår vågskålen med ansvar i golvet medan vågskålen med befogenheter och resurser hänger så gott som tom och dinglar i luften.

Som människor slås vi ur balans. En del blir sjuka — kanske skadade för lång tid framåt. Den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen för lärare är psykiska diagnoser som reaktion på svår stress. Vi kallar det samvetsstress — det som slår till när vi vet vad vi kan och behöver göra men inte får förutsättningar att faktiskt göra det.

Ge oss tid och möjligheter

Det som saknas för att vi lärare ska ha möjlighet att leva upp till högt ställda krav är egentligen inga konstigheter. Vi är proffs på undervisning, att utveckla, stötta och utmana våra barn och elever. Ge oss tid och möjligheter att förbereda vår undervisning och pedagogiska verksamhet. Säkra tiden att gemensamt med våra kolleger lösa utmaningar och utveckla våra arbetssätt. Ge oss tid och möjligheter till nödvändig reflektion och återhämtning. Kort sagt — ge oss en lärartidsgaranti, så kommer vi tillsammans se till att alla barn och elever når till toppen av sin egen potential.

Ökade sjukskrivningar hos lärare och skolledare är ett dyrt och allvarligt symptom på de ökade krav och den ökande detaljreglering som svensk skola länge varit utsatt för. Detta i kombination med att inget tagits bort och att vi har allt för få behöriga kolleger. Tillsammans skapar det en ond spiral. Men den går att vända. Med ökad makt över vår yrkesutövning och en lärartidsgaranti som ger utrymme för oss att vara de bästa lärare vi kan och vill vara, finns inga gränser för hur bra svensk skola kan bli. För både elevers kunskapsresultat och lärares hälsa.

Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande

Följ och kontakta mig på Twitter @JohannaJAstrand

Johanna Jaara Åstrands ledare

Lärarnas tidning kommer ut varannan vecka under terminstid. I varje nummer finns en ledare skriven av Johanna Jaara Åstrand.

Läs ledaren i Lärarnas tidning 10/17

Frågor & Svar