Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Professionen tar ut Rätt kurs!

Nu är vårens stora medlemsdialog verkligen igång! Igår var jag med på två dialogmöten. Det var möten som gav mig inspiration från det engagemang jag mötte, men också ett driv att förbättra det som så uppenbart efterfrågas av professionen.

För en vecka sedan drog vi i Lärarförbundet igång vår stora medlemsdialog Rätt kurs, där minst 50'000 lärare och skolledare ska få möjlighet att göra sina röster hörda. Under våren ska vi tillsammans ta ut rätt kurs för såväl skolan som för vårt förbund. Redan nu har över 2000 personer deltagit i den digitala versionen av medlemsdialogen, en version som tar cirka tre minuter att genomföra. De längre och mer fördjupande versionerna av medlemsdialogen – 30 respektive 90 minuters dialog på arbetsplatserna och i avdelningarna – har också de börjat komma igång. Jag är så spänd på att få se vilken kurs vi gemensamt tar ut!

Igår deltog jag på mina första medlemsdialoger. I samband med att jag besökte lokalavdelningen i Uddevalla, träffade jag lärare, skolledare och elever på Herrestadsskolan och lärare på SFI på Uddevalla vuxenutbildning. Jag måste säga att jag lämnar dessa samtal med väldigt blandade känslor. Det råder ingen tvekan om det stora engagemang, den kompetens och den vilja som lärarna har och gärna delar med sig av. Engagemanget bland kåren och de kloka medskick jag fick med mig, stärker mig i hur viktigt det är att vi inom professionen får större inflytande över vad som måste till för att varje lärare ska få rätt förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb. Det är ett enormt resursslöseri när lärarkompetensen inte får komma till sin rätt och när lärare inte får tid att spela roll för sina elever eller för varandra i utvecklingen av undervisningen och lärarskapet.

På väg till medlemsdialog Uddevalla

Förväntansfulla på väg till den första medlemsdialogen.

Johanna medlemsdialog Uddevalla

Medlemsdialog på gång! På Herrestadsskolan lyftes många intressanta tankar och idéer.

Jag besökte tre olika verksamheter; en förskola, en grundskola och vuxenutbildningen. Trots att jag vet att hela professionen står inför liknande utmaningar, så blev det ändå så tydligt hur samstämmiga lärarna och skolledarna från de olika verksamheterna var när det gäller skolans utmaningar och hur vi bör ta oss an dem. Lärare och skolledare i alla typer av verksamheter behöver mer tid tillsammans, för kollegialt lärande, för utveckling och uppföljning. Kollegor måste få chans att komplettera, stötta och utmana varandra. Det är så vi får möjlighet att vara de lärare och skolledare vi kan och vill vara för våra elever.

Korridorssnack med lärare och elever2Korridorssnack med lärare och skolledare.

Under medlemsdialogerna fick jag bland annat höra att "Eleverna och deras utveckling är det som engagerar mig mest", "Jag trivs med mitt jobb, men jag trivs inte med min lön" och "Vi skulle behöva jobba ihop oss mer mellan yrkesgrupperna i skolan". Kloka tankar av kloka lärare. Men samtidigt tankar som år 2017 inte borde behöva vara ett önskat tillstånd utan ett självklart faktum.

Skolbesök Uddevalla

Elever på restaurang- och storköksutbildningen. Här lär sig eleverna yrkeskunskaper samtidigt som de läser svenska. Eleverna bjöd på smoothie och framtidsdrömmar.

Jag vill uppmana också dig att delta i Lärarförbundets medlemsdialog. Vi är idag drygt 230 000 medlemmar, vilket gör oss till en stark röst i skoldebatten. Men om inte du och dina kollegor är med och berättar vad just ni tycker och tänker om er arbetssituation, så tappar vi värdefulla medskick och gemensam kraft.

Johanna Intervjuas av P4 Väst

P4 Väst var också på plats för att rapportera om medlemsdialogen.

Jag vill att professionen ska vara styrande i skoldebatten och i de politiska besluten. Då behöver jag också din hjälp. För utan dig, är det svårt att lyfta hela professionens röst. Just nu pågår det medlemsdialoger i många skolor i hela landet, där vi tar ett viktigt steg tillbaka och lyssnar på dig. Du är alltid välkommen med dina tankar, men nu under våren har du och dina kollegor ett särskilt tydligt forum för dialog. Passa på att delta i en längre dialog på din arbetsplats eller i din avdelning. Eller gå in redan nu och delta i vår digitala dialog. Jag ser fram emot att höra om dina tankar och idéer. Så att vi tillsammans kan få rätt politiska beslut på plats och gemensamt ta ut rätt kurs för läraryrkets och skolans utveckling.

Tillsammans gör vi både skolan och varandra bättre.

Frågor & Svar