Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Politikerna borde backa och öppna för nya partsförhandlingar om LAS

Det var ytterst nära att förhandlingen om anställningsvillkoren på svensk arbetsmarknad kunde gå i mål, men till slut satte den politiska pressen krokben för processen. Politikerna måste backa och låta parterna få fortsätta förhandla om LAS och omställning.

Kom överens och det snabbt! Annars kommer bara den ena av er få precis som den vill. Så löd politikernas ultimativa förutsättning för de förhandlingar om anställningsvillkoren på svensk arbetsmarknad som nu kraschat. Om parterna inte kom överens, så skulle arbetsgivarsidan ändå i stort sett få som den ville. Med denna obalanserade förutsättning hängande över förhandlingarna var det förstås inte enkelt att nå en överenskommelse – särskilt under den starka tidspressen.

Politisk utpressning

I praktiken ramades förhandlingarna in av en politiskt sanktionerad utpressning av Sveriges löntagare. Det gjorde det svårt för parterna att nå i mål, framför allt eftersom politikernas utlovade köttben gjorde att Svensk Näringsliv inte fullt ut visade sig kompromissvilliga. Utredningens förslag låg som en blöt filt över förhandlingarna.

LAS-utredningen borde självfallet aldrig ha tillsatts. Utredningen fick inte fritt värdera om det är bra med förändringar av LAS eller inte. Den fick bara leverera en politiskt dikterad beställning. Det rimliga hade varit att låta parterna förhandla först, utan hot. Anställningsskydd och kompetensutveckling tillhör sådant som det är så mycket bättre att förhandla om än att lagstifta om. Politiker bör hålla armlängdsavstånd till arbetsmarknadens parter det är en modell som under väldigt lång tid visat sig framgångsrik för Sverige och myntat begreppet den svenska modellen.

Anställningstryggheten handlar om hela arbetsmarknaden

Men regeringens två samarbetspartier valde att gå en annan väg än den framgångsrika svenska modellen. De har haft alldeles för stort fokus på de privata småföretagens situation och inte tänkt igenom hur ett urholkat anställningsskydd slår mot alla yrkesgrupper på hela arbetsmarknaden och inte minst inom offentlig sektor. Det är inte rimligt att frågorna på den privata sidan ska få diktera villkoren för alla andra.

Istället borde insikten nås om att förändringar genom kollektivavtal är det enda långsiktigt hållbara alternativet för att utveckla flexibiliteten och anställningstryggheten på alla delar av arbetsmarknaden. Det rimligaste nu vore att finna nya vägar för att faktiskt nå en överenskommelse mellan parterna om hur relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare ska se ut i framtiden. Det går, men det förutsätter att politikerna backar och inte rusar iväg och verkställer sitt hot om lagstiftning.

Regeringens samarbetspartier borde faktiskt besinna sig. Särskilt eftersom det var ytterst nära en överenskommelse parterna emellan. Med mer tid och mindre hot så kommer kompromissviljan finnas hos alla parter – bara politiken tar ett steg tillbaka.

Politiskt förfall att staten intervenerar i partsmodellen

”Det är bättre att denna regering faller än att regeringsmakten förfaller.” Orden är den socialdemokratiske statsministern Rikard Sandlers vid regeringens avgång 1926. Bakgrunden då var att riksdagen klampade in i frågor som förändrade balansen mellan arbetstagare och arbetsgivare och med ett ensidigt stöd till arbetsgivarsidan, det så kallade Stripadirektivet. Låter det bekant? Parallellen till dagens situation är slående.

Det vi bevittnar idag är även det ett regeringsmaktens förfall. Klåfingriga politiker med svag kunskap om hur svensk arbetsmarknad fungerar har genom hot om lagstiftning satt parterna att förhandla under extrem tidspress. Det är faktiskt bara dumt. Om dagens socialdemokratiske statsminister tänker finna sig i förfallet återstår att se. Sju år efter regeringens fall 1926 kunde Socialdemokraterna och Bondeförbundet nå en överenskommelse som avskaffade Stripadirektivet. Något för dagens Centerparti att ta till sig.


Frågor & Svar