Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Pandemiläxan för politikerna: En rimlig ambitionsnivå

Vårterminen 2020 visade vad undervisning under en pandemi innebär. Ska det fortsätta så? Regeringen och huvudmän behöver skapa en beredskap för att göra arbetsbördan för Sverige lärarkår rimlig att bära.

Vårterminen går mot sitt slut. En vårtermin som inte liknar någon annan. Mycket stängdes ner på grund av pandemin, men skolor, förskolor och fritidshem ansågs så samhällsbärande att de skulle fortsätta ha öppet. Gymnasier, vuxenutbildning och högskola på distans – övrig utbildning på plats, men med mycket annorlunda förutsättningar och med inslag av distanslösningar.

Skicklig men sliten lärarkår

Sveriges lärare och skolledare har ännu en gång visat att samhället kan lita på vår yrkesskicklighet och vårt ansvarstagande. Men det har sannerligen inneburit hårt arbete för att få verksamheten att fungera under en pandemi. Nu står sommaren för dörren. Många lärare är med rätta slitna och slutkörda efter det som varit. Arbetsbelastningen är under normala omständigheter hög ­– men för många har den nu varit extrem.

Redan före coronakrisen var lärarkåren satt under hård press. I många delar av landet har antalet barn och elever ökat. I hela landet ser vi att allt färre utbildade lärare finns att tillgå. Samtidigt har krav på dokumentation av elevernas lärande och detaljerade regleringar av lärarrollen blivit fler.

Det är i det sammanhanget man ska se pandemin. Från en redan hög arbetsbelastning och en stor lärarbrist, så har smittläget fört med sig ytterligare press och ytterligare arbetsuppgifter. Oavsett om undervisningen nu sker på distans eller med många barn, elever och kollegor frånvarande, så gäller det för oss lärare att räcka till. Det är verkligen ingen lätt uppgift.

Tusentals lärare bakom upprop

Under våren genomförde Lärarförbundet ett upprop som vi kallade Sätt en realistisk ambitionsnivå för skolan. Uppropet satte fokus på att kraven på oss lärare måste minska under pågående pandemi och också vikten av att skydda personalen i skolor, förskolor och fritidshem från smitta. Tusentals lärare ställde sig bakom våra krav som överlämnades till utbildningsminister Anna Ekström.

I nästa steg fick lärarna själva möjlighet att rangordna vad som behöver ske. Sju av tio uppgav att det framför allt behövs en rimligare arbetsbelastning, det vill säga att extraarbete med att undervisa både närvarande och frånvarande elever inte är hållbart och att kraven i lagar och läroplaner måste anpassas till de förutsättningar som råder under pandemin. Varannan lärare efterfrågade tillräckliga stödfunktioner för att avlasta lärarna och säkra undervisningen och fyra av tio ansåg att en av de viktigaste åtgärderna är att riskgrupper ska kunna jobba hemifrån eller få stanna hemma med ersättning.

Lärarsveriges massiva vädjan

När Lärarförbundet för ett par veckor sedan arrangerade en digital manifestation fick utbildningsministern lyssna direkt till hur lärarna upplever arbetssituationen och svara på lärarnas frågor. Exempelvis om hur regeringen kommer hantera en situation med en uppsjö av anmälningar till Skolinspektionen efter pandemin, om vikten av att se de problem som distansundervisningen medfört för stora grupper av elever, om behovet av stöd till skolledarna, med mera.

Ingen kan missta sig på lärarsveriges massiva vädjan till utbildningsministern och andra ansvariga politiker: Ambitionsnivån för skolan måste vara realistisk och stå i proportion till de förutsättningar som faktiskt råder för oss lärare. Pandemier kan inte innebära att förväntningarna på skola och utbildning förblir opåverkade. Den läxan måste beslutsfattarna göra under sommaren. För ingen vet med säkerhet om pandemin tar ny fart under höstterminen.

Frågor & Svar