Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

OECD ger tummen upp till Skolkommissionen – kom igen nu Sverige!

”Sverige har alla möjligheter att åter bli ett världsledande land på utbildningsområdet. När man läser Skolkommissionens rapport förefaller Sverige ha påbörjat det utmanande arbetet med att omsätta detta i praktiken.”

Så skriver Andreas Schleicher, direktör för OECD:s utbildningsdirektorat och särskild rådgivare till OECD:s generalsekreterare i utbildningsfrågor, på DN Debatt. Schleicher ansvarar även för Pisa-undersökningarna som görs av OECD.

En av världens mest inflytelserika skolexperter hyllar Skolkommissionens förslag. Nu måste Sveriges skolpolitiker kliva fram – inte abdikera – i en samtid med stora samhällspolitiska och socioekonomiska utmaningar. Det förväntar vi oss i en verklighet med en allvarlig lärarbrist och där var tredje elev inte tar sin gymnasieexamen. Vi kan inte ha så stor variation i kvalitet både för lärare och elever som vi har idag. En ojämlik skola skapar kunskapsklyftor, som påverkar demokratin och hela samhället negativt. Den bristande likvärdigheten är något som borde göra alla politiker sömnlösa.

Nu finns en chans som kanske inte kommer åter på många, många år. En chans att samlas kring ett väl genomtänkt helhetsförslag för hur vi kan höja kunskapsresultaten, öka likvärdigheten och förbättra kvaliteten på undervisningen. En chans att genomföra ett förslag som tagits fram av profession, forskare, elever och samhällsrepresentanter under ett flerårigt kommissionsarbete. Låt oss inte slarva bort den unika chansen.

Lyssna på skolexpertisen i Sverige och inom OECD och låt skolans bästa gå före partitaktiska överväganden.


Frågor & Svar