Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Oacceptabla brister under coronasmittan

Lärarförbundet har de senaste dagarna nåtts av väldigt många medlemmar som uppmärksammar stora brister i hygien och smittskydd vid i synnerhet förskolorna. Det har nu blivit det vanligaste ärendet till Lärarförbundets telefonväxel.

Vittnesmålen handlar om att det saknas tvål, handsprit, desinfektionsmedel och skyddshandskar på förskolor och fritidshem. På vissa håll har städningen blivit eftersatt.

Det här håller inte. Varenda huvudman som bedriver förskola, fritidshem och skola måste säkerställa att dessa baskrav finns på plats. Allt annat är oacceptabelt. Ingen huvudman får fallera i insatserna för att begränsa smitta och att upprätthålla rimliga minimikrav på arbetsmiljö i det här läget.

Sjuka barn ska stanna hemma

Det finns också skäl att påminna om något som måste vara helt basalt nu. Sjuka barn ska stanna hemma. Punkt. Dagligen möts förskollärare och lärare av barn och elever som enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer borde ha varit hemma. Den som uppvisar förkylningssymptom ska stanna hemma minst två dagar efter att symptomen försvunnit. Tyvärr efterlevs det inte av alla vårdnadshavare, utan många lärare tvingas återkommande påtala detta för vårdnadshavarna.

Jag vädjar till alla er som är föräldrar att noga följa de råd anvisningar som ges av våra myndigheter. Barn som är sjuka, eller visar minsta symptom, ska vara hemma och förbli hemma en tid efter att de är symptomfria. Det är inte svårare än så.

Om ni som är föräldrar eller andra vårdnadshavare inte gör samma bedömning som förskolans personal om era barns hälsa – ta ändå hänsyn till vad personalen säger. Det handlar både om smittskydd och om deras arbetsmiljö. Alla måste förstå och ta till sig att vi nu måste vara extra försiktiga. Vi har inte råd med att den personal som är kvar i skolor, förskolor och fritidshem drabbas onödigt hårt av hög sjukfrånvaro.

Tydligare riktlinjer för skolväsendet

Skolverket behöver också ta ett tydligare ansvar för att förtydliga vad föreskrifter från Folkhälsomyndigheten innebär för skolan och förskolan, till exempel när det gäller att undvika närkontakt eller vid skolmåltider. Skolverket bör ta fram tydliga riktlinjer som gör det enklare för skolorna att hantera den uppkomna situationen och skapa en viss enhetlighet i hur smittskyddet kan förstärkas på det här sättet.

Inför en smittskyddspenning

Det finns i lärarkåren – precis som i alla yrken – människor som tillhör en riskgrupp för covid-19 och som måste undvika smitta. Den smittbärarpenning som finns gäller inte för friska personer, vilket gör att personer i riskgrupp står utan möjlighet att arbeta och utan rätt till ersättning från socialförsäkringen. Regeringen borde därför snarast ta initiativ till att se över regelverket och införa en smittskyddspenning, som ger friska personer möjlighet att stanna hemma från arbetet för att undvika smitta.

Håll tillbaka smittan

Vi måste alla hörsamma råden och anvisningarna från ansvariga myndigheter. Det är så avgörande. Och det är absolut helt nödvändigt att se till att basala hygienartiklar finns att tillgå och att upprätthålla en fullgod städning på förskolor, fritidshem och skolor. Det är en förutsättning för att så många som möjligt ska kunna fortsätta att ha öppet.

Kommentarer:

Lynsey
Lynsey Trondsen

How are teachers to be protected given children can have zero symptoms but still have the virus? Doctors, nurses, bus drivers, young, without underlying health issues are dying in the UK & soon it will be the same here to include teachers since we are the only country not to close them. Viral overload is very real and this has been the biggest concern for my colleagues and myself. Working with the younger children in förskola class, social distancing is not a solution. So how can schools guarantee our lives? They can't right?

  • Skapad 2020-04-05 21:00
Anonym
Anonym

Smittskyddapenning. Håller med! Jobbar själv på förskola där många vårdnadshavare jobbar inom äldreomsorg o sjukvård. Är orolig för att dra hem smittan. Jag är närmare 60 år och är i riskgruppen med diabetes o min man är också i riskgrupp med flera sjukdomar.

  • Skapad 2020-04-05 14:26
Anonym
Anonym

Detta är verkligheten för oss, otroligt att det får pågå....känns som vi är glömda, men skolan/förskolan skall fortsätta ändå utan skydd, hygien...Hur ska jag som ensam lärare på 28barn kontrollera handtvätt? myndigheterna struntar i att 1000 tals lärare blir smittade och för det vidare till egen familj som i sin tur för det vidare till sina arbetsplatser.....
Skandal att inte förskolor/skolor stängs.

  • Skapad 2020-04-04 16:39
Louise
Louise Falk

Heja Lärarförbundet! Vi behöver er hjälp i förskolan. Jag arbetar i Göteborgs stad och där finns inga krafttag mot hur vi ska klara oss från smittan i förskolan. På min förskola är vi 9 avdelningar fördelade på 3 hus. Just nu håller man på att renovera 2 av 3 hus och from. 6/4 stänger 1 hus för renovering. Dessa avdelningar ska hysas in mitt hus. Grannavdelningen ska flytta in på min avdelning, så vi kommer vara 2 avdelningar på 1. Vi har vädjat till de föräldrar som har möjlighet att hålla sina barn hemma under denna vecka som också är påsklovsvecka. Men långt ifrån alla har möjlighet. Vi kommer därför vistas fler barn och pedagoger på avdelningen än vad vi brukar vara. Till saken hör också att det handlar om barn 1-3 år. Det behövs verkligen riktlinjer för vi är inte skyddade som arbetar i förskolan.

  • Skapad 2020-04-04 09:59

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar