Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Nytt skolavtal – viktigt steg framåt

Våra förhandlingar med Sveriges kommuner och regioner och Sobona är nu färdiga. Parterna har tecknat ett nytt huvudavtal som binder våra kommunala arbetsgivare till konkreta åtgärder för en bättre arbetsmiljö och en tydligare lönestruktur.

Det satt hårt inne, men nu har vi ett avtal som ökar lärarnas inflytande och tvingar arbetsgivaren till åtgärder för minskad arbetsbelastning och en bättre lönestruktur. Om det lokala arbetet kör ihop sig så har vi som centrala parter förbundit oss till att hjälpa till. Ingen kommun ska lämnas i sticket.

Det är tydligt att lärarnas frustration över sin arbetssituation, vårt upprop och det lokala opinionsarbetet har spelat roll. Men avtalet kommer inte lösa alla problem med lärarnas arbetssituation. Vi kommer fortsätta ligga på för ett statligt huvudansvar för finansiering, likvärdighet och lärarförsörjning.

HÖK-21 mer tvingande för arbetsgivarna

Vi har inte sålt bort något i detta avtal, men ett avtal kommer inte till såvida man inte är beredd att förstå varandras behov. Och varken vi eller SKR har således fått igenom allt vi önskar. Så nej, avtalet kommer inte att leda till att våra arbetsplatser som genom ett trollslag kommer att förvandlas till den bästa av världar.

Men, det är ett viktigt steg framåt och vi har kommit längre den här gången jämfört med förhandlingarna för tre år sedan. HÖK-21 har mer tvingande skrivningar än det förra avtalet (HÖK-18) om att det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att lärare har den tid och förutsättningar som krävs för sitt uppdrag.

Likvärdigheten fordrar statligt huvudansvar

Vi vet att det är olika förutsättningar som möter Lärarförbundets medlemmar beroende på i vilken kommun de arbetar. Men den bristande likvärdigheten i svensk skola kan inte lösas genom kollektivavtal.

Staten måste ta huvudansvaret för likvärdigheten, finansieringen och lärarförsörjningen. Det kommer kommunerna aldrig att klara på egen hand och här har vi ett viktigt politiskt påverkansarbete framför oss.

HÖK-21 ska hålla vad den lovar

Jag vill verkligen rikta ett stort tack till alla Lärarförbundets medlemmar för engagemanget och mobiliseringen under avtalsrörelsen. Er insats har spelat roll och hjälpt till att flytta motparten i vår riktning. Tack för allt arbete och stöd.

Nu vidtar ett lokalt fackligt arbete där Lärarförbundets förhandlare och ombud tillsammans med oss centralt kommer göra allt vi kan för att våra medlemmars arbetssituation ska bli bättre och värdesättas högre. Vi ska bevaka HÖKen som hökar och säkra att det som överenskommits också fullföljs av alla kommuner. Även den uppgiften gör vi tillsammans.

Frågor & Svar