Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

​Nyårskrönikan

Johanna Jaara Åstrand önskar Gott nytt år med en tillbakablick och en hög förväntan på 2017.

Johanna Jaara Åstrand önskar Gott nytt år med en tillbakablick och en hög förväntan på 2017.

Johanna Jaara Åstrand blickar tillbaka på året som gått i Nyårskrönikan och konstaterar att vi har nått flera framgångar, men att Lärarförbundet ändå vill se ett trendbrott i politiken inför 2017.

Snart lämnar vi 2016 bakom oss och jag vill passa på att blicka i backspegeln på året som gått. Här har jag samlat några av alla viktiga händelser och mina förväntningar på 2017.

Gemensamt i årets nyårskrönikor är att vår omvärld varit - och är - osäker, med terrordåd, Brexit, utgången i USA-valet och att många människor är på flykt. Det påverkar oss alla och påminner om att läraryrket därför är viktigare än någonsin. Det är vi som utbildar framtiden! Eller: ”Lärare förändrar liv”, som Petra Elio Serti, lärare på Angeredsgymnasiet, talade om på vårt seminarium om Bästa skolkommun i höstas.

Trendbrotten i de internationella kunskapsmätningarna Pisa och Timss före jul hade inte varit möjliga utan hårt och skickligt arbete av Sveriges lärare. Nu måste ytterligare steg tas för att förbättra lärarnas förutsättningar och öka likvärdigheten i skolan.

Utbildningsdepartementet kom i början på året med nya uppgifter om att det kan saknas 60 000 lärare redan 2019. Både föräldrar och lärare upplever en allt större lärarbrist och det var ett av många ämnen när jag nyligen var med i Ekots lördagsintervju.

Att vi blir fler lärare är det absolut viktigaste som måste hända! Det finns tecken på att det håller på att vända. I den senaste intagningen till lärarutbildningen var antalet studenter fler än tidigare år, och på årets bokmässa träffade jag en av flera ingenjörer som sadlar om till lärare på högstadiet. TV4-journalisten Tilde de Paula är ytterligare en av dem som gärna skulle vilja bli lärare och de lärare som förut tvingades lämna läraryrket för att få upp sin lön och få en bättre arbetssituation väljer nu en vakant lärartjänst någon annanstans och blir därmed kvar i yrket.

Tilde De Paula

Men det är fortfarande långt ifrån tillräckligt för att täcka behovet, läraryrkets konkurrenskraft, jämfört med andra jämförbara yrken, måste öka.

Årets framgångar

I väntan på att lärarna blir fler, och för att minska den administrativa bördan, måste lärare få avlastning. Därför lanserade vi i början på året ett förslag om administrativa lärarassistenter. Något som engagerade många lärare. Vi fick snabbt medhåll från regering och opposition, och vårt förslag blev politik.

Stefan Löfven och Johanna Jaara Åstrand

Men som med alla beslut är vi inte nöjda förrän det märks skillnad i lärares vardag. Det gäller även gruppstorlekarna i landets förskolor. Under året beslutade Skolverket om nya riktmärken som visar att dagens nivåer är oacceptabla. Utan tvekan en framgång, efter att vi har påverkat under många, många år. Nu måste det göra avtryck i praktiken och i nästa steg bli riktmärken för gruppstorlekarna på fritidshemmen.

Årets ”Mer måste hända”

Att politiker på nationell och lokal nivå inser att lärarlönerna måste upp är viktigt. Lärarlönelyftet har än mer tydliggjort vikten av att uppvärderingen av lärarkåren måste fortsätta. Att staten är med och bidrar får inte betyda att kommuner och fristående arbetsgivare står tillbaka. Fler måste göra som Botkyrka , Sorsele och Nybro: Komplettera med lokala lärarlönelyft och hålla i satsningar på uppvärdering av lärarlönerna!

2017 – trendbrott för politiken?

Att titta i backspegeln är viktigt men framrutan är viktigast och jag ser fram emot att , tillsammans med er, arbeta för ett mycket bättre 2017. Mina förväntningar är höga och listan över nyårslöften jag vill se från våra politiker är inte lång men desto mer angelägen.

Mest efterlängtat vore ett trendbrott i politiken – ett brett samtal som resulterar i blocköverskridande överenskommelser om det som vi inom lärarkåren tycker är viktigast: Att varje elev garanteras stöd, högre lärarlöner och tillräcklig tid att planera och genomföra undervisningen. Det kräver politiker som motstår de partitaktiska frestelserna i valrörelsens upptakt, tar ett par steg bort från klassrummet, och intar rollen som experternas; lärarnas och skolledarnas, främsta förutsättningsgivare. För vi vet vad lärare och ledare med rätt förutsättningar på plats tillsammans kan åstadkomma!

En viktig grund för skolans och läraryrkets utveckling hoppas jag att Skolkommissionens förslag kommer att lägga under våren 2017. Men oavsett vad vi i kommissionen lyckas komma överens om så förutsätter det breda politiska beslut för att förslagen ska bli verklighet.

Nu måste vi framåt, tillsammans! Jag ser fram emot många heta debatter och intressanta samtal 2017. Men först vill jag önska dig Gott nytt år!

Johanna Jaara Åstrand, Läraförbundets ordförande


Frågor & Svar