Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Ny varningssignal: Lärarbristen fortsätter öka

Nya siffror från Skolverket visar att andelen behöriga lärare i grundskolan fortsätter minska från 71,4 procent förra året till 70,5 procent. Det har länge behövts ett helhetsgrepp i form av en samlad nationell politik för att vända den negativa trenden.

Den svenska lärarbristen är idag enorm och en utmaning för alla skolhuvudmän. Idag saknas nära 65 000 utbildade lärare, förskollärare och skolledare. Till år 2035 är prognosen att det kommer saknas närmare 80 000 lärare. Lärarbristen har sedan länge tagit ett fast grepp om skolsverige och påverkar hela samhället. Att komma tillrätta med lärarbristen borde stå högst upp på varje politikers att-göra-lista.

Skolverkets nya siffror visar att lärarbehörigheten i grundskolan detta läsår ligger på 70,5 procent. Det kan jämföras med 71,4 procent de två föregående läsåren och 72,7 procent läsåret 2015/16. En klen tröst är att lärarbehörigheten i gymnaseiskolan ökar från 80,6 procent förra läsåret till 81,4 procent i år.

Pedagogisk segregation

Det är extremt stora skillnader mellan olika skolor och kommuner vad gäller lärarbehörighet. Det är faktiskt helt förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt och utifrån ett starkt socioekonomiskt samband. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten i den svenska skolan och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade och behöriga lärare.

Skolan måste vara bäst där förutsättningarna är sämst. Vi kan aldrig nöja oss förrän alla barn har samma chans att lyckas i skolan, oavsett vad deras föräldrar jobbar med eller har för utbildning

Kön till lärarutbildningen måste ringla lång

En skola är inte en skola bara för att det står på väggen ovanför ytterdörren. Eleverna måste få möta lärare med den utbildning och de förutsättningar som krävs för att kunna ansvara för en undervisning av hög kvalitet och ge det stöd som eleverna har rätt till. Staten och huvudmännen måste göra mycket mer för att kön till lärarutbildningen ska ringla lång och kön ut ur läraryrket bromsas upp. För tyvärr har 38 000 utbildade lärare valt att lämna yrket i förtid.

Lösningen på lärarbristen ligger i politikens händer. Den självklara drivkraften för oss lärare är mötet med barnen och eleverna, den självklara drivkraften för politiken måste vara att skapa de bästa förutsättningarna för att det mötet ska bli så bra som möjligt. Satsa på konkurrenskraftiga lärarlöner, rensa i arbetsbördan och styr upp möjligheterna till karriär och kompetensutveckling.

Nationell kompetensförsörjningsplan

Vi lärare och skolledare är beredda att ta vårt ansvar. Vi förväntar oss att ni som är kommunpolitiker tar ert ansvar som arbetsgivare fullt ut. Och att ni som är nationella politiker och våra yttersta förutsättningsgivare tar ert ansvar. Det är mer än hög tid att ta fram en nationell kompetensförsörjningsplan med konkreta åtgärder som på allvar möter lärarbristen.

Lärarförbundet har analyserat Skolverkets färska siffror och tagit fram unika rapporter på läns- och kommunnivå som kan läsas här.

Här finns fem förslag för att vända lärarbristen.

Frågor & Svar