Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Nej, Jan Björklund. Få ansökningar till försöken är inte en sammansvärjning mellan utbildningsministern och Lärarförbundet!

I en intervju med Dagens Nyheter idag anklagar Jan Björklund Gustav Fridolin och Lärarförbundet för att hindra försöken med betyg i årskurs fyra. Det är tydligen vårt fel att endast en ansökning inkommit hittills.

Jag finner det högst anmärkningsvärt att sådana slutsatser dras och att den svenska modellen så tydligt ifrågasätts. Det låga intresset speglar nog snarare remissvaren och vetenskapliga slutsatser. Det kanske helt enkelt är så att skolhuvudmän, skolledare, lärare och föräldrar inte är så sugna på fler betygsexperiment? Det kanske är så att de efterfrågar andra och mer effektiva beslut från politiken för att få utveckla skolan och höja kunskapsresultaten? Lösningar som lärare vill få på plats är tiden för att planera, följa upp och utveckla undervisningen efter elevernas behov, rätten att sätta in stöd tidigt och tillgång till specialistkompetenser.

Vår arbetsmarknad bygger på den svenska modellen där fackföreningar och arbetsgivare frivilligt och med ömsesidigt ansvar kommer överens om villkor och spelregler som gynnar både arbetstagare och arbetsgivare. Det har bl a lett till att Sverige har en fredlig arbetsmarknad och en blomstrande ekonomi. I den svenska modellen representerar fackföreningarna sina medlemmar på arbetsplatsen. Inflytande hos arbetsgivaren sker av valda representanter. Så är även lärarinflytandet i försöken med betyg i årskurs 4 utformat.

Alternativet till att facken företräder medarbetarna känns inte så fräscht. Arbetsgivarorkestererade inflytandeprocesser eller statliga fackförbund hör inte hemma i den svenska modellen.

Ibland är det surt när inte alla andra håller med en. Jag förstår att Jan Björklund är besviken över att inte tusentals skolor står i kö för att testa tidigare betyg. Men kanske är det så enkelt denna gång att vi är fler som tycker att detta förslag ger fler problem än vad det löser.

Frågor & Svar