Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

När tiden inte räcker till

Lärarförbundets nya rapport över lärare och skolledares arbetsmiljö visar en brutal verklighet. 40 procent av lärare hinner inte med stora delar av sitt jobb. Det är dags för arbetsgivare att kliva ut ur väntrummet och ta situationen på allvar. Den är inte olöslig, men den är akut.

”Tiden räcker inte till” är namnet på den rapport som Lärarförbundet släpper idag. Namnet är en brutal beskrivning av verkligheten. Rapporten visar nämligen att 40 procent av lärarna inte hinner med stora delar av sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. Bland skolledarna är situationen ännu mer pressad, för nästan varannan skolledare tar arbetstiden slut långt innan arbetsuppgifterna. Det kan jämföras med övriga högskoleutbildade, där 15 procent anger att tiden inte räcker till. En lärare jag träffade i början av året sammanfattade det bra när hon sa ”jag har redan nu för mycket att göra och då blir jag orolig, för hur blir det sedan när lärarbristen blir ännu större?”.

Det förväntas nämligen att lärare ska springa snabbare och snabbare för att hinna med sina arbetsuppgifter, trots att arbetstiden är densamma. Resultatet blir att fritiden äts upp av jobb och att många lärare och skolledare blir sjuka på kuppen. Ändå arbetar bara hälften av alla arbetsplatser systematiskt med att förebygga stress, enligt Arbetsmiljöverkets egna undersökningar. Det positiva med detta är dock att det finns stor potential att förbättra situationen och 8 procent av lärarna upplever att de har en rimlig arbetssituation. Nu måste majoriteten av lärararbetsgivarna ta det på större allvar och på riktigt börja arbeta med lärares och skolledares arbetsmiljö. Det är inget olösligt problem, men akut, nu handlar det bara om att prioritera det.

Att det blir mer att göra, är ett resultat av att politiker har lagt mer och mer arbetsuppgifter på lärares och ledares bord samtidigt som inget annat tagits bort. Det är också ett resultat av den växande lärarbristen och bristen på stöd till de elever som har behov av det. När det saknas speciallärare och specialpedagoger och färre lärare ska dela på samma arbetsbörda, blir det mer att göra för de som är kvar. Här och nu, måste det till lösningar som direkt avlastar lärare och skolledare. Därför måste man anställa mer personal i skolan, så som administrativa lärarassistenter, it-stöd, socialpedagoger och personal i elevhälsan.

Det är dags att låta lärare och skolledare fokusera på kärnuppdraget: elevernas lärande och det pedagogiska ledarskapet.

För att lösa situationen på längre sikt behövs dessutom stora satsningar för ett mer attraktivt läraryrke, så att fler väljer att bli och fortsätta vara lärare. Checklistan för arbetsgivarna och politikerna är klar, nu måste den börja bockas av. Kliv ut ur väntrummet- det duger inte att bara se på när 40 procent av lärarna har på tok för mycket att göra och bara 8 procent har en rimlig arbetsbelastning. Det är dags att låta lärare och skolledare fokusera på kärnuppdraget: elevernas lärande och det pedagogiska ledarskapet. Så förbättras både kvalitén i undervisningen och sjukskrivningstalen.

Johanna Jaara Åstrand

Frågor & Svar