Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Myrsteg räcker inte för att vända lärarbristen

Det går att relativt snabbt förbättra lärarbehörigheten på landets skolor. Staten skulle kunna lansera en rejäl satsning på validering och behörighetskompletterade utbildning till många av de obehöriga som i dag undervisar i skolorna.

I grundskolan är bara sju av tio lärare behöriga idag. I gymnasieskolan åtta av tio. Bristen på behöriga lärare tenderar fortsätta minst hela 2020-talet, enligt analyserna från UKÄ och Skolverket.

Situationen borde självfallet föranleda ett intensivt politiskt intresse och återfinnas bland toppfrågorna på den politiska dagordningen. Inte minst med tanke på alla högtidliga uttalanden om hur viktigt det är att Sverige står sig som framstående kunskapsnation, så borde vi få se prov på politisk dådkraft. Kan man tycka.

Inget fel – men det krävs mer

Förra veckan beslutade regeringen att den avsätter 135 miljoner kronor årligen på att förlänga det så kallade Lärarlyftet till 2025 och tar bort kravet att lärare måste undervisa i det ämne de fortbildar sig. Syftet är att låta lärare bredda sin behörighet till fler ämnen och på så vis förbättra lärarbehörigheten i skolorna. Ändringarna träder i kraft den 15 mars och bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Det är inget fel på regeringens och januaripartiernas beslut. Nej, det är välkommet och bra. Men. Det är myrsteg!

Vi lever sedan länge med en alarmerande situation. Bristen på behöriga lärare är enorm. Det handlar om ett långsiktigt allvarligt hot mot Sveriges framtida utveckling. Det skulle behövas rejäla sjumilakliv – inte myrsteg.

Lärarbristen går att lösa

Regering och riksdag har slående svårt att göra kraftfulla insatser när det gäller lärarbristen. Men det kan ju inte vara så lätt, tänker kanske någon? Det är mer fel än rätt.

Det stämmer att långsiktigt kan en god lärarförsörjning bara tryggas genom att läraryrket ges konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbetsbelastning. Regeringen kan i och för sig på många sätt bidra med förutsättningar för detta. Men visst, det är naturligtvis ett långsiktigt arbete med många aktörer inblandade.

Det finns dock snabbare sätt att i rådande läge förbättra situationen. Så, nej, det är inte så svårt att göra ordentliga och kraftfulla insatser mot lärarbristen om den politiska viljan finns. En effektiv reform vore nämligen att rikta en bred palett behörighetsgivande insatser mot de obehöriga som redan är anställda i skolorna.

Sju av tio obehöriga villiga att utbilda sig

En enkätundersökning som Lärarförbundet presenterade för drygt ett halvår sedan visar att hela 49 procent av de obehöriga går eller har någon gång påbörjat en lärarutbildning. Hälften av dessa svarar att de har en termin kvar och endast tre procent sju terminer eller fler. Nära sju av tio uppgav att de är beredda att påbörja en utbildning inom två år om förutsättningarna är de rätta.

Det staten borde göra är att i samarbete med kommunerna rulla ut en mer omfattande satsning på validering och behörighetskompletterade utbildning till de många obehöriga som redan idag undervisar i skolorna. Ett kraftigt utbyggt Lärarlyft, med andra ord.

För att svensk skola under 2020- och 2030-talen ska kunna fortsätta leverera utbildning av hög kvalitet, så krävs ett mer samlat grepp kring lärarbristen. Regering och riksdag måste på allvar börja leverera de reformer som faktiskt krävs.

Frågor & Svar