Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Mer tillit och mindre administration, tack!

Vi som är lärare vet vad som händer när barn och ungdomar visas förtroende: kunskaperna växer. När regeringen lovar en tillitsreform väcker det förväntningar hos mig. Professionens röst ska vara avgörande när de verksamhetsnära besluten fattas – så att vi kan få elevernas kunskaper att växa.

Motsatsordet till tillit är misstro. Och det är precis vad vi ofta möter – när resurser inte sätts in trots att vi påtalat behoven, när vi inte får använda vår kompetens till rätt saker, när nya arbetsuppgifter läggs på utan att något tas bort och när detaljstyrning hindrar läraren från att vara expert på barnens och elevernas lärande.

Lärarna har blivit färre, eleverna fler och läraruppdraget har svällt över alla bräddar. Lärare får vara administratörer, vaktmästare och mycket mer – trots att lärarkompetensen är mer eftersökt än någonsin. Förutom att det är ett slöseri har det också skapat en ohållbar arbetssituation på många håll.

De framgångar vi nått på sista tiden är viktiga. Ett statligt stöd införs inom kort för att anställa exempelvis lärarassistenter som kan avlasta lärare administrativt. Dessutom vill regeringens utredare att de nationella proven ska bli färre och digitala och att lärares inflytande över kunskapsuppföljningen ska öka.

Läraruppdraget måste värnas. Sverige behöver en stark lärarkår med förtroendet och förutsättningarna att lösa kunskapsutmaningarna.

Tillit i kombination med mindre byråkrati och detaljstyrning måste vara en utgångspunkt för skolpolitiken framöver. Vi i Lärarförbundet fortsätter att berätta om hur våra professionella bedömningar ser ut. På arbetsplatsen, i medierna och i samtalen med politikerna.

För tillit uppstår inte när politikerna talar om det – utan när de visar det.

Frågor & Svar