Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Lösningar i fokus på Kryddgårdsskolan i Malmö

Jag besökte Malmö och Kryddgårdsskolan, där man var stolta över sin verksamhet och vad man kan åstadkomma. Fokus var på lösningar i stället för problem.

Jag landar i ett Malmö med svarta rubriker. Inom några år behövs 3000 fler lärare. Lärare som inte finns. Anledningen till mitt besök är att träffa lärare och ledare för att få höra hur det fungerar i verksamheten. Jag är även i Malmö för att ta reda på mer om vad kommunen gör och diskutera viktiga beslut med politikerna.

På Kryddgårdsskolan i Rosengård (F-9, och 25 olika språk) jobbar man målmedvetet, engagerat och långsiktigt med att utveckla elevernas lärande och sin verksamhet. Skolan har tio förstelärare. Som förstelärare har du en tydlig roll, tid för ditt uppdrag och en organisation som möjliggör för både observationer, filmning, ämnesdidaktiska möten och kollegialt samarbete. Dessutom har de ett utvecklat samarbete med en annan skola och jobbar medvetet med sambedömning av nationella prov och utveckling av undervisningen.

Det slår mig att lärare och rektor precis som på så många andra skolor fokuserar på lösningar i stället för problem. "Ja, visst kan man alltid önska sig mer resurser och ja, lärarassistenter vill vi gärna ha", säger rektor Claes Jeppsson. Men fokus är på att stolt berätta om verksamheten och vad man kan åstadkomma tillsammans i kollegiet och med eleverna.

I förberedelseklassen fylls det på med nyanlända elever varje vecka. Mika Lundblad som är lärare där vittnar om hur mycket vilja det finns i gruppen – vilja att gå i skolan och lära sig svenska.

Sydsvenskan är med på besöket och får ta del av Ylva Dalsenius engagerade beskrivning av arbetet på skolan och den gemensamma vision alla sluter upp kring. De ställer många frågor om skolan, lärarsituationen och våra förslag för att ge lärare avlastning.

Läs mer i Sydsvenskan: Samvetet stressar lärare från skola till sjukbädd

Malmöbesök 27/1 2016 Ylva Dalsenius Mika Lundblad JJ Åstrand

Jag träffade bland andra Ylva Dalsenius, Mika Lundblad på Kryddgårdsskolan i Malmö.

Utbildningsdirektörerna och Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh har fullt fokus på att klara kommunens utmaningar med kompetensförsörjning och alla nyanlända. De medger att det är tufft och att situationen kräver särskilda åtgärder, inte minst när det gäller behovet av att bygga nya skolor och vara en attraktiv lärararbetsgivare.

”Ekvationen gick inte ihop innan, och definitivt inte nu”, som Anders Malmqvist, grundskoledirektör uttrycker det.

Precis som Lärarförbundet föreslog på Dagens nyheters debattsida häromdagen, kommer kommunen att satsa på lärarassistenter och andra kompetenser för att hantera situationen och avlasta lärarna. Samtidigt snabbar de på arbetet att rekrytera och behålla lärare. Som förskoledirektören säger ”Vi måste vara attraktiva i vår verksamhet så att lärarna stannar kvar hos oss.”

Jag lämnar ett Malmö med ny energi. Stärkt över vilken kraft och engagemang det finns i lärarkåren och vilken skillnad vi kan göra även i tuffa situationer.

Malmöbesök 27/1 2016 Åstrand press

Frågor & Svar