Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Många lärare slår knut på sig själva

En lösningsfokuserad lärarkår arbetar nu febrilt med undervisningen i förskolor, fritidshem och grundskolor och på distans i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det är ett pressat läge med en hög arbetsbelastning för många lärare.

Coronasmittan för med sig att många kollegor och elever är sjuka eller hemma för att de har eller precis har haft tecken på symtom. Det gör att lärare tvingas täcka upp för varandra samtidigt som de ansvarar för den ordinarie undervisningen. Nu rapporterar många lärare att de dessutom förväntas ordna distanslösningar för de elever som är hemma men inte riktigt sjuka. För lärarna har det blivit ett mycket mer omfattande arbete än vad som vanligtvis sker när en elev är frånvarande. Många lärare slår knut på sig själva för att lösa situationen.

Distansundervisning

I gymnasieskolan och vuxenutbildningen har ett febrilt omställningsarbete genomförts den sista veckan. Vi har verkligen sett prov på en kreativ lärarkår som har arbetat för att hitta nya lösningar. Det är inte en enkel utmaning. Många skolor saknar fungerande it-lösningar, datorer eller digitala plattformar för att kunna bedriva undervisning på distans. Det finns också elever som inte har en väl fungerande internetuppkoppling hemma eller lärare som inte har en kamera i sin jobbdator och därmed inte kan köra videoundervisning. Det här skapar såklart en hel del problem.

Vi vet att det finns stora brister i it-supporten. Lärarförbundet presenterade för bara för några veckor sedan en rapport som visar att var tionde lärare inte har tillgång till någon it-support alls. Av de som får it-support svarar majoriteten att de inte får it-support samma dag som ett problem uppstår. It-stödet behöver stärkas upp hos huvudmännen för att underlätta för distansundervisningen.

Det krävs såklart stora insatser att ställa om skolan från det som var planerat till att undervisa på distans. Både när det gäller vilka kurser som ges och hur de ska kunna ges. Vi lärare kommer lösa mycket av undervisningen, men alla måste vara medvetna om att det inte kommer att fungera till hundra procent. Ett särskilt fokus är såklart att se till att eleverna i trean på gymnasiet och i årskurs 9 ska få sin undervisning och sina betyg.

Andra arbetsuppgifter än undervisning

När många är sjuka eller hemma av smittskyddsskäl, uppstår det förstås också problem med bemanningen hos en del huvudmän. Det förekommer nu att lärare tillfrågas om att hjälpa till med exempelvis kök eller med städning. Sådana situationer behöver naturligtvis lösas, men det lärare och rektorer behöver göra är att bedriva undervisning så bra som det bara är möjligt under rådande omständigheter. Det förekommer även att annan skolpersonal omplaceras inom kommunen, trots att de alltjämt behövs i skolan som IT-tekniker, administratörer och skolkuratorer.

Kommunerna borde istället rikta fokus på hur människor som permitterats inom näringslivet skulle kunna komma till nytta. SAS har gjort en överenskommelse med Sophiahemmets högskola om en snabbutbildning av permitterad personal till sjukvårdsbiträden. Kommunerna borde omgående ta liknande initiativ och SKR (Sveriges kommuner och regioner) behöver ta täten.

Ambitionsnivån

Det är viktigt att alla inser att samma krav som i ett normalläge ställs på undervisningen inte kan ställas nu. Det borde vara självklart, men någon sådan riktlinje har ännu inte kommit från regeringen. Många elever och lärare är frånvarande och det gör det omöjligt att ge alla elever det som de enligt skollagen ska ha rätt till. Gränsen mellan vad som är frånvaro respektive närvaro har också blivit mer flytande när elever som i princip är friska ändå är hemma. En del föräldrar ställer krav på lärare och rektorer att skolan ska ställa upp med speciallösningar för de elever som hålls hemma.

Vi lärare är ansvarstagande och lösningsorienterade och kommer åstadkomma massor av nya kreativa undervisningssituationer. Men ambitionsnivån kan inte vara densamma nu som i ett normalt läge. Regeringen borde snarast ge tydliga direktiv om att vi inte kan ha samma krav på skolan i den här situationen som vi har annars. Allt annat är helt orealistiskt.

Frågor & Svar