Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Lex Trump: Vädra ut den faktalösa politiken

Donald Trump förlorade. Han gick att stoppa. Det är ett glädjebesked för alla oss som värdesätter demokrati och mänskliga rättigheter och som underkänner lögnen som politiskt vapen.

För lite drygt fyra år sedan, den 9 november, vaknade en chockerad värld efter att en demokrati som USA hade röstat fram Donald Trump till världens mäktigaste ledare. Ja, det var en chockvåg. Trots en aldrig sinande ström av förvridna tweets och makabra uttalanden, verbala personangrepp på journalister, vidriga förolämpningar av politiska motståndare och ett politiskt budskap som gärna spelade på såväl rasism som sexism, ja trots allt detta, så stod Trump som vinnare.

Trump ingen slump

Jag skrev här i bloggen då han valdes att Donald Trump inte blev president av en slump. Han är sprungen ur en mylla, ett samhällsklimat som såtts under lång tid.

Vi har sedan i fyra år sett hur Trump gått i bräschen för den nya faktalösa politiken. En politik där verkliga förhållanden trollas bort och ersätts av en ganska simpel, men effektiv propaganda. Nu kantas Trumps sorti av samma massfabricerade lögner som präglat hela hans presidentskap. Hans mest hängivna anhängare tror på orden om valfusk, men det verkar som väl är stanna vid de mest blint troende.

Fakta nödvändigt i en demokrati

Tidigare var vi vana vid att politiker i demokratier hållit det för självklart att förhålla sig till verklighetsbilder som prövas mot fakta. Vi var före Trump vana vid åtminstone ett uns av grundläggande värdighet och respekt för motståndaren. Men med Trump togs smutskastningen och den faktalösa politiken som maktmedel till en helt ny nivå.

Nu har han förlorat. Det är välgörande för demokratin, inte bara i USA. Hela världen kan dra en suck av lättnad. För fakta är nödvändigt i en demokrati. När den grunden luckras upp öppnas oundvikligen dörren på glänt för antidemokratiska politiker. Håller vi inte hårt på åtskillnaden mellan sanning och påhitt riskerar demokratin att rivas sönder av skrupellösa politiker. Vi kan kalla det Lex Trump.

Trumps förlust visar att det finns motmedel även mot lögnen som vapen. Det går att bota den samhällsjuka som sås genom den faktalösa politiken. Det går att förbättra myllan och så på nytt. En stark och fri lärarprofession är ett sådant motmedel.

Biden och Harris ger hopp

Nu är en ny president på väg in i Vita huset. Det hatbudskap som under fyra år har såtts kan ersättas av ett helt annat budskap. Ett budskap om hopp, kärlek, respekt, ödmjukhet och framtidstro. USA får sin första kvinnliga vicepresident och en ny president som till tonerna av Higher Love till läraramerika konstaterar att:

”Education should be put more in the hands of educators. You should have more input on what you teach, how you teach it, when you teach it…”

”…educators will have not one, but two friends in the White House. My wife, Dr. Jill Biden, is a long-time educator and NEA member.”

”…this is going to be a teacher-oriented Department of Education, and it’s not going to come from the top down. It will come from the teachers up.”

”You are the most important profession in the United States. You are the ones that give these kids wings. You give them confidence. You let them believe in themselves. You equip them.”

Det är exakt det vi lärare jobbar med. Vi går till jobbet och förser våra barn och elever med kunskaper som lägger grunden till ett kritiskt förhållningssätt. Vi lär dem att gå till källorna. Vi lär dem om hur man är en bra kompis. Om att flickor och pojkar är lika mycket värda. Om religionsfrihet. Om respekt för varandra och solidaritet mellan människor. Om att alla människor ska kunna känna sig trygga och behandlas rättvist – oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. Vi lär dem om mänskliga rättigheter. Vi lär dem om demokrati.

Outtröttligt gör lärare allt detta världen över. Ibland trots politiskt motstånd, förtryck, hotbilder och stora svårigheter. Nu kan vi lärare glädjas åt en sak: Presidenten i världens mäktigaste nation är på vår sida igen.

Frågor & Svar