Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Läsårslöften att önska sig

Jag vet redan nu att skolan kommer att vara en viktig valfråga. Den är det med rätta. Inga politiska beslut får så stor bäring på vårt lands framtida välstånd och utveckling som de som fattas om skolan och förskolan, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Jag vet redan nu att skolan kommer att vara en viktig valfråga. Den är det med rätta. Inga politiska beslut får så stor bäring på vårt lands framtida välstånd och utveckling som de som fattas om skolan och förskolan, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Ledare Skolan blir en av de viktigaste frågorna när valåret snart drar i gång. Att lösa den akuta lärarbristen finns med på önskelistan till politikerna.

Det är avslutningsveckor. Det känns i luftens dallrande förväntan, i doften från mark och blommor och faktiskt i hela kroppen. Efter sommaren väntar kanske en ny klass, nya kolleger eller en ny arbetsplats. Sommaren markerar ett viktigt målsnöre men också en omstart, det verkliga nyåret.

Tre läsårslöften att önska sig

Ett annat gäng som har avslutningstider och följer samma årscykel som skolan, är Sveriges riksdag. Årets sista partiledardebatt hålls denna vecka, också den sista innan valåret startar, och nog märks det på landets politiker att de liksom står och skrapar med hovarna och väntar på att få rusa ut från startfållan in i valrörelsens race.

Jag vet redan nu att skolan kommer att vara en viktig valfråga. Den är det med rätta. Inga politiska beslut får så stor bäring på vårt lands framtida välstånd och utveckling som de som fattas om skolan och förskolan. Så inför den sista partiledardebatten och inför sommarens omstartsvila, vill jag önska mig tre nyttläsårslöften av Sveriges skolpolitiker.

Ge oss långsiktiga förutsättningar

För det första önskar jag mig att ni lovar sätta landets bästa före partitaktiken. Trots att det är valår. Vi lärare och skolledare behöver inte fler hastigt uttänkta och hetsigt genomförda reformer. Vi behöver långsiktiga planeringsförutsättningar och lugn och ro för att kunna ge alla barn och elever bästa tänkbara undervisning och utvecklingsmöjligheter.

Just nu finns ett historiskt tillfälle när vi inom professionen tillsammans med forskare, politiker och samhällsrepresentanter i Skolkommissionen har tagit fram ett brett och genomgripande förslag för hur vi ska höja kunskapsresultaten, öka likvärdigheten och förbättra undervisningens kvalitet. Våga lita på oss proffs och genomför Skolkommissionens förslag!

Lös den akuta lärarbristen

För det andra önskar jag mig att ni lovar att göra det som krävs för att lösa den akuta och växande lärarbristen. Vi saknar tiotusentals utbildade kolleger i klassrum och barngrupper och prognoserna för framtiden ser dystra ut.

Här behövs inga långdragna utredningar för att hitta lösningar. Vi lärare vet redan hur vi får fler kolleger. Ge oss högre lön, bättre arbetsmiljö och mer makt över vår yrkesvardag så blir läraryrket ett attraktivt framtidsyrke dit unga gärna söker sig och där vi som redan är lärare gärna stannar kvar. Rensa bort onödig administration och anställ fler yrkesgrupper i skolan så att vi lärare som redan finns där kan fokusera på utbildningsuppdraget och få nödvändiga förbättringar av vår arbetsmiljö.

Avge gymnasielöftet

För det tredje önskar jag mig att ni avger Gymnasielöftet och höjer ambitionerna för svensk skola. Var tredje elev som påbörjade gymnasieutbildning för tre år sedan tar inte studenten denna sommar. Värst ser situationen ut för de elever som har föräldrar med låg utbildningsbakgrund eller som är utlandsfödda. Det duger inte. De elever som inte har en gymnasieexamen riskerar ett liv i utanförskap. Jag hoppas att fler tar ställning för Gymnasielöftet och gör gymnasieexamen till en möjlig självklarhet för fler.

Nu sjunger vi gemensamt in sommaren. Och ser fram emot att nyttläsårslöftena blir verklighet under nästa termin.

Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande

Följ och kontakta mig på Twitter @JohannaJAstrand

Johanna Jaara Åstrands ledare

Lärarnas tidning kommer ut varannan vecka under terminstid. I varje nummer finns en ledare skriven av Johanna Jaara Åstrand.

Läs ledaren i Lärarnas tidning 8/17

Frågor & Svar