Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Lärarutbildning rivs inte av på en kafferast

Regeringen lägger fram förslag på förändringar inom lärarutbildningen. Förslagen är tänkta att leda till fler lärare i skolan och öka kvaliteten i lärarutbildningen. Tillåt mig sätta ett stort frågetecken i kanten bakom den prognosen.

I fredags smög regeringen och samarbetspartierna ut sin förslagspromemoria om förändringar av lärarutbildningen. Huvudpunkten i förslaget är en försöksverksamhet med förkortad KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning) för dem som redan har en akademisk examen. Nuvarande KPU om 90 högskolepoäng förslås ersättas av två kortare. För grundlärare föreslås en utbildning om 75 högskolepoäng och för ämneslärare 60 högskolepoäng. Grundlärarna ska läsa med förhöjd studietakt, men inte ämneslärarna.

Liten effekt på lärarbristen

Jag delar såklart regeringen och samarbetspartiernas problembild om att det behövs fler lärare och en förstärkt lärarutbildning, men förslaget missar helt målet. Det behövs verkligen en utökad och bredare KPU som möjliggör för fler med akademisk examen att karriärväxla till läraryrket men det är häpnadsväckande att regeringen lägger fram förslag som innebär att utbildningen till lärare förkortas. Det ökar inte kvaliteten. I själva verket riskerar det här förslaget leda till att nyutexaminerade lärare inte har tillräckliga kunskaper och därför blir kortvariga i yrket. Det kan bli riktigt kostsamt sett ur ett samhällsperspektiv och har liten eller ingen effekt på lärarbristen.

Långsiktigt kan en god lärarförsörjning bara tryggas genom att läraryrket blir attraktivt och ges konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbetsbelastning. Det är naturligtvis ett arbete med många aktörer inblandade – men regering och riksdag är en av de viktigaste och där händer för närvarande alldeles för lite i det här avseendet.

Stoffträngsel redan idag

Läraryrket är ett bristyrke och det behövs stora satsningar för att få fler att välja läraryrket. Men att skära ner på utbildningens längd och innehåll för att få ut fler snabbare är att göra blivande lärare en riktig otjänst. Vi vet att nyexaminerade lärare som inte har fått en tillräckligt bra grund att stå på och en bra introduktion lättare lämnar yrket.

Stoffträngseln på lärarutbildningen är enorm idag och att lägga fram förslag som kortar den kompletterande pedagogiska utbildningen är bara av det skälet fel väg att gå. Lärarutbildning är en utbildning för ett långt yrkesliv och måste ge de blivande lärarna de förkunskaper som krävs för läraruppdraget. Det förslag som nu läggs fram innebär att man kan bli behörig lärare i ett ämne som man inte ens har läst på högskolan! Minst sagt snurrigt och verkligen inte en åtgärd som bidrar till ökad kvalitet, om ni frågar mig. Därtill ska utbildningen läsas med förhöjd studietakt. Hur är den logiska tanken här – ju fortare desto bättre kvalitet? Nej, det här är inte förslag som tar utbildningskvalitet på allvar.

Bra med övningsskolor

Mer effektiva förslag för att öka lärarbehörigheten vore att rikta en bred palett behörighetsgivande insatser till de obehöriga som redan är anställda i skolorna. En stor andel av de lärare som är obehöriga idag har en nästan fullgången lärarutbildningen med sig i ryggsäcken. Att istället storsatsa på den gruppen skulle kunna öka på lärarbehörigheten snabbt och till låg kostnad, vilket Lärarförbundet pekat på tidigare. Trots det lyser satsningar på de som har nära till att nå en lärarexamen med sin frånvaro. Det borde vara fokus för våra politiker istället för åtgärder som riskerar att skada snarare än att hjälpa.

Finns det inget positivt i förslaget? Jo, det gör det. Övningsskolor permanentas och alla lärosäten åläggs att ha övningsskolor där studenterna ska göra så stor del som möjligt av sin verksamhetsförlagda utbildning. Lärosätena ska samverka både med varandra och med skolhuvudmän samt inkludera yrkesskickliga lärare i utbildningen och sträva efter att anställa forskarutbildade.

Lärarutbildningen behöver mer resurser

Och det är ju självfallet bra att regeringen och samarbetspartierna uttalar att lärarutbildningen behöver fler lärarledda timmar. Men det krävs konkreta satsningar och resurstillskott för att få fler lärarutbildare och kunna nå ökad lärarledd tid. Nu väntar vi på att de satsningarna ser dagens ljus. Inte förgäves, hoppas jag.

Frågor & Svar