Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Lärare kan inte utrota segregationen

Uppdrag granskning visade ikväll ett reportage om fem skolor på Hisingen i Göteborg. Förskräckande stora andelar av eleverna har efter högstadiet blivit lagförda för allvarliga brott.

Resultatet ger en bild av segregationen i Sverige idag. Det ger också en bild av vilken gigantisk utmaning lärare och skolledare i dessa områden har att möta varje dag.

Lärare och skolledare kan inte utrota segregationen. Lärare och skolledare kan inte stoppa gängkriminaliteten. Vi lärare har ett viktigt jobb att lära våra elever allt vi förmår även i svåra situationer och i socialt utsatta miljöer. Med rätt förutsättningar kan vi göra skillnad för våra elevers framtid. Men vi lärare kan inte göra allt. Vi kan inte hoppa in och täppa till där samhället i stort brister.

Segregation, fattigdom och bristen på inkludering i det svenska samhället är faktiskt inte skolans fel. Men det är samhällskonsekvenser lärare på dessa skolor tvingas hantera varje dag. Kanske skulle det varit en bra idé att det framgått tydligare i Uppdrag gransknings reportage.

Vad som däremot är skolans uppgift är att verka kompensatoriskt. Förser vi skolor i utsatta områden med rätt resurser kan de vara ett kraftfullt instrument för att skapa framtidshopp och mening åt eleverna. Men gör vi det idag?

I skollagen slås det fast att svensk skola ska erbjuda en likvärdig utbildning med hög kvalitet för alla elever. Skolan måste vara bäst där förutsättningarna är sämst. Men hur fungerar det på Hisingen och andra socialt utsatta områden idag? Svaret är tyvärr: Långt ifrån tillräckligt. Vi har varken ett tillräckligt behovsanpassat finansieringssystem idag eller incitament som garanterar elevens rätt till det stöd eller utmaning hen behöver.

Segregation, fattigdom och bristen på inkludering i det svenska samhället är faktiskt inte skolans fel. Men det är samhällskonsekvenser lärare på dessa skolor tvingas hantera varje dag.

Ska det svenska samhället erbjuda bra skolor i utsatta områden måste det givetvis finnas tillräckliga ekonomiska resurser som kompenserar de här skolorna för det tuffare socioekonomiska utgångsläget. Men det är dags att erkänna att skolor i utsatta områden inte bara fordrar extra resurser. Det handlar lika mycket om att organisera skolinsatser på ett helt annat sätt. Insatser som gör det möjligt att ta ett helhetsgrepp runt elevernas livssituation såväl som lärandesituation. När resurserna ges kan insatser börja göras: rekrytera lärarteam med kompletterande lärarkompetenser, förstärka elevhälsan och det förebyggande arbetet, anställa yrkesgrupper som kan hjälpa barn och ungdomar med det som inte ingår i lärarrollen och bygga nätverk runt elever och elevgrupper.

Lärare och skolledare ska inte vara poliser. Inte arbetsförmedlare. Inte fritidsledare. Inte socialsekreterare. Inte kuratorer eller psykologer. Lärare ska vara lärare. När andra funktioner brister i utsatta områden, så kan inte konsekvenserna lastas över på skolan.


Frågor & Svar