Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Lärare har jobbat in sommarledigheten

Lärare är skyldiga att arbeta 40 timmar i veckan utslaget på hela året – precis som de flesta andra på arbetsmarknaden. Sommarlov är alltså ingen extra lång ledighet för lärare. Varenda minut är inarbetad tid.

”Tre skäl att bli lärare: juni, juli och augusti.” Känns påståendet igen? Eller ”Ni lärare har det ju bra som är lediga hela sommaren”. Myten om läraryrket som ett arbete med mycket ledighet är märkligt nog inte helt utrotad. Faktum är att lärare inte är mer lediga än andra. Ofta är det precis tvärtom.

Sommarledigheten är inarbetad tid

När andra grupper på arbetsmarknaden arbetar ungefär 40 timmar i veckan, så arbetar de lärare som har så kallad ferietjänst betydligt mer än 40 timmar i veckan under terminstid. Skillnaden mot många andra yrken är alltså att årsarbetstiden är fördelad på ett annat sätt jämfört med vad som gäller för de flesta andra yrken.

Anledning till detta är förstås att det är enklast att organisera skolverksamheten om lärarna arbetar när eleverna befinner sig i skolan. När sommarlovet för eleverna infaller får sedan läraren ta ut de timmar de redan jobbat in. Totalt sett ska alltså en lärare arbeta minst 40 timmar i veckan utslaget på hela året. Precis som de flesta andra yrkesverksamma.

Ferietjänst respektive semestertjänst

Det finns också en hel del lärare som genom särskilda avtal har så kallad semestertjänst, alternativt någon variant på semestertjänst som passar skolverksamheten bättre. Semestertjänst är den anställningsform som de flesta andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden har. Läs gärna mer i den här intervjun med Robert Nilsson, Lärarförbundets expert på arbetstidsfrågor, för att få veta mer om vad som gäller när det handlar om lärares arbetstid och ledighet.

Lärare toppar stressundersökningar

Myten om lärare som en yrkesgrupp med mycket ledig tid är med andra ord felaktig när man ser till den avtalade årsarbetstiden. Än mer missvisande blir den om man ser till lärares verkliga arbetsinsats. De 1767 avtalade årsarbetstimmarna stannar ofta inte där. I praktiken arbetar lärare många fler timmar. Av pliktkänsla och av samvetsstress.

Det finns naturligtvis många yrkesgrupper i samhället som arbetar mycket och arbetsrelaterad stress har blivit allt mer utbrett i arbetslivet. Lärare tillhör dem som ofta toppar dessa undersökningar.

Dokumentationshysterin – en tidstjuv

När lärare är stressade och inte hinner förbereda lektioner som man vill och behöver eller följa upp elevers lärande riskerar det ofrånkomligen att gå ut över eleverna. Och det är då samvetsstressen smyger sig på. Lärare ställs ofta inför valet att lägga många långa timmar utöver den avtalade arbetstiden, eller att låta eleverna bli lidande. Läraren, som inget hellre vill än att utmana, stötta och peppa sina elever, har inte alltid tid över till detta – som ju borde vara kärnuppdraget. En stor tidstjuv har blivit de ständigt ökade kraven på dokumentation.

Hälften av dokumentationen onödig

En Novusundersökning som Lärarförbundet lät genomföra i vintras visar att mer än varannan lärare tycker att minst hälften av det dokumentationsarbete de ägnar sig åt görs i onödan. En stor majoritet uppgav att de hellre skulle använda tiden till planering och uppföljning av undervisningen, men att de inte kan göra det på grund av den tid som går åt till att tillgodose krav från myndigheter, huvudmän och föräldrar som måste dokumenteras.

Sommar och återhämtning

Ett par veckors längre sommarledighet som består av redan inarbetad tid väger knappast upp den höga arbetsbelastning som för många lärare blivit vardag. Men självklart är det angeläget att ta vara på den återhämtning och välbehövlig vila som ges nu under sommaren. Det gäller för oss lärare, likväl för alla andra sommarsemestrande yrkesaktiva.

Frågor & Svar