Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Lärarbristen är akut redan nu och om några år väntar stora pensionsavgångar

Över hela landet strömmar i stort sett varje dag rapporter in som visar hur svårt det är att rekrytera alla de lärare som behövs i samband med skolstarten.

Vi ser det i Stockholm och Göteborg, i Skåne och i Dalarna. Och läget är lika bekymmersamt på Gotland och i Bohuslän. Samma sak i Umeå, Karlskrona, Uppsala, Haninge, och Värnamo. Det här är bara ett axplock av de många larm om akut lärarbrist som uppmärksammats i media de senaste veckorna. Och fler lär nog komma. Antalet lediga lärarjobb ökar visserligen inte jämfört med förra årets rekordnivå. Men i stort sett ligger lärarbristen kvar på den exceptionellt höga nivån från föregående år.

I våras gjorde Lärarförbundet en undersökning där både lärare och föräldrar tillfrågats om hur de upplever tillgången på lärare i skolan. Sju av tio föräldrar och nio av tio lärare uppger att lärarbristen är märkbar i vardagen. Sju av tio lärare uppger att deras lärarroll påverkas i mycket eller ganska hög grad av lärarbristen. Lika många säger att de inte får tag på vikarier, tre av fem uppger att de har obehöriga kollegor och hälften att de har vakanta tjänster på arbetsplatsen.

Vi lärare måste bli fler helt enkelt. Och vi som redan är lärare vet att det är ett oslagbart yrkesval. Ett yrke som ger så mycket i mötet med varje barn och elev, att se dem utvecklas och lära sig helt nya saker, att varje dag få jobba med utmanande och utvecklande uppgifter där ens egen kompetens tillsammans med kollegornas är det som spelar roll för elevernas kunskapsutveckling såväl som sociala utveckling. Trots att vi lärare ofta har en tuff arbetssituation och en alltför hög arbetsbelastning, så rymmer läraryrket så fantastiskt mycket glädje! Det ska inte glömmas bort när vi talar om hur yrkets villkor samtidigt behöver förbättras. För ska vi bli fler som ska få chansen att dela denna glädje, ja då måste villkoren både bli mer konkurrenskraftiga i jämförelse med andra akademikeryrken och mer hållbara och anpassade i förhållande till det ansvar, betydelse och viktiga jobb vi gör.

Vi ser också att behovet av lärare inte kommer att minska utan snarare kommer det att öka ännu mer inom några år. Stora grupper av lärare, framförallt speciallärare, kommer att gå i pension. Lärarförbundet har tagit fram färsk statistik (länk) som visar att nästan 45 000 yrkesverksamma lärare är över 55 år och beräknas gå i pension inom tio år.

Satsningarna på lärarkåren måste därför fortsätta med full kraft och menar regeringen allvar med sin läsa-skriva-räkna-garantimåste de se till att det finns speciallärare som kan ge det utlovade stödet till eleverna.

Den yrkesgrupp som kommer att ha flest pensionsavgångar är speciallärarna och specialpedagogerna, där i princip hälften -– 47 procent –idag är över 55 år. Men även bland lärare i praktiska/estetiska ämnen kommer många att gå i pension. Lägst pensionsavgångar finns bland grundskollärare, där är 22 procent är över 55 år.

Hur gör man då för att locka fler att vilja bli lärare? Ja, receptet kan formuleras kort och kärnfullt:Lönerna måste fortsätta upp, arbetsbelastningen gå ner och vi lärare måste få mer makt över vår yrkesutövning. Så enkelt och samtidigt tydligen så svårt.

Frågor & Svar