Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Johanna Jaara Åstrand har ordet: Ställ krav på din arbetsgivare

När det är svårt att hitta kompetens måste kommuner och fristående skolor erbjuda bättre löner och villkor för att kunna rekrytera, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

När det är svårt att hitta kompetens måste kommuner och fristående skolor erbjuda bättre löner och villkor för att kunna rekrytera, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Lärarbristen slår över hela landet. För alla lärare som nu ­återvänder till skolorna kan det innebära större klasser — men också högre lön.

Med hösten kommer nystart, nya barn och elever, nya kolleger, nya arbetsuppgifter eller kanske till och med nytt jobb. Att tillhöra ett bristyrke innebär både möjligheter och utmaningar. Det finns fler valmöjligheter, men på många håll är kollegerna för få.

Nu när höstterminen drar i gång saknas ­rekordmånga lärare. Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att det fanns 32 procent fler lediga lärarjobb första halvåret i år jämfört med förra året. Ökningen gäller alla lärarkategorier, över hela landet.

Värsta lärarbristen på 20 år

I Dalarna vittnar man om den värsta lärarbristen på 20 år inom förskola, grundskola och gymnasium. I Gävle hoppas man att bemanningsföretag ska kunna lösa vikariefrågan. I Torsås tar man in pensionerade lärare för att fylla luckorna. Runt om i landet finns det skolor som riskerar nedläggning på grund av lärarbristen. Exemplen är många. Inte minst tvingas legitimerade lärare täcka upp för olegitimerade kolleger och därmed riskera ännu högre arbetsbelastning.

Legitimationsreformen har nu trätt i kraft fullt ut och endast legitimerade lärare får ansvara för undervisningen och sätta betyg. Samtidigt har regeringen avsatt pengar för att anställa fler och minska klasser och grupper. Men efter många år av för få nyexaminerade och stora pensionsavgångar går ekvationen inte ihop. Lärarna räcker helt enkelt inte till för att alla elever ska kunna gå i lagom stora klasser och ha behöriga lärare.

Vi i Lärarförbundet har gång på gång krävt kraftfulla insatser för att få fler att vilja bli och vara lärare. Vi har sagt att varje satsning på skolan som ökar lärarbehovet måste matchas med lärarsatsningar. Det går inte att ha mindre klasser och grupper, fler matematik­timmar eller sommarskola om det inte finns lärare som kan göra jobbet. Det är tydligt att det politikerna hittills gjort inte är tillräckligt.

Bättre löner och villkor för att kunna rekrytera

När det är svårt att hitta kompetens måste kommuner och fristående skolor erbjuda bättre löner och villkor för att kunna rekrytera. Det är bra — det behövs för att läraryrket ska bli mer attraktivt. Många lärare tar chansen att utvecklas, få upp sin lön och testa något nytt. Men lärarbristen löses inte genom att arbetsgivare tar lärare av varandra. När en ny kollega börjar uppstår en lucka någon annanstans. Bättre löner och villkor behövs, men det behövs också andra åtgärder för att klara lärarbristen här och nu.

När var tredje lärare saknar behörighet i ämnena han eller hon undervisar i krävs insatser som möjliggör för lärare att bredda sig och skaffa behörighet. Det är inte läge att hoppas att tillräckligt många ska kompetensutveckla sig på sin fritid. Lärare måste få praktiska och ekonomiska möjligheter att kombinera arbete med studier.

Det är också viktigare än någonsin att lärare får ett bättre stöd, exempelvis genom att avlastas administrativt och med en stärkt elevhälsa. Kommuner och fristående skolor måste försäkra sig om att de lärare de har får en hållbar arbetssituation. Och du som kommer tillbaka från semestern utvilad och fulltankad med energi: Ställ krav. Samarbeta med varandra. Och fortsätt göra skillnad ­genom världens viktigaste yrke!

Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande

Följ och kontakta mig på Twitter @JohannaJAstrand


Johanna Jaara Åstrands ledare

Lärarnas tidning kommer ut varannan vecka. I varje nummer finns en ledare skriven av Johanna Jaara Åstrand.

Läs ledaren i Lärarnas tidning 12/15


Frågor & Svar