Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Jag vill höra er skryta!

Idag uppmärksammar vi internationella kvinnodagen. Ett utmärkt tillfälle för en kvinnodominerad lärarprofession att visa stolthet över den samhällsviktiga skillnad vi tillsammans gör varje dag i klassrum och barngrupper.

Av 234 000 medlemmar i Lärarförbundet är vi 192 000 kvinnor. Vi verkar i en kvinnodominerad bransch. Vi är studenter, yrkesverksamma och chefer. Vi är sambos, mammor och systrar. Vi är vinnarskallar, tedrickare och fotbollsspelare. Vi utmanar, utvecklar och undervisar i förskolor, fritidshem och skolor. Vi skapar framtid varje dag genom vår yrkesutövning och vi gör det med glädje.

De senaste veckorna har jag rest runt för att träffa medlemmar, förtroendevalda och kommunpolitiker. Vi har tillsammans diskuterat lärares förutsättningar, ledarskapet i skolan och hur bristen på behöriga kollegor utmanar oss alla. Men framförallt har jag fått ta del av lärarstolthet och berättelser om det som skapar arbetsglädje.

På Gotland mötte jag Kerstin Andersson, rektor och ombud för Lärarförbundet skolledare på Solbergaskolan, som går den extra milen för att få hemmasittare till skolan – och lyckas. Som betonar vikten av ett nära och tydligt ledarskap och självklarheten i att finnas mitt bland lärarna och eleverna. I Boden fick jag ta del av en stark kollegial gemenskap och engagerade lärare på bland annat Fria Emilia, en F-9 skola där lärarna med stolthet visade på den pedagogiska idén där eleverna uppmanas att tänka och skapa kreativt, samarbeta och utmana sig själva och varandra.

På grundskolan Kronan i Trollhättan fick jag höra Linda Forssén, rektor på Kronan skolan och Årets skolledare, berätta om arbetet efter skolattacken, hennes ledarskap med tydliga ramar och många kramar och den kraft som finns i professionen när vi enas kring en gemensam målsättning.

Skrika lärarstolthet från bergstopparna

Det som är slående under mina resor, oavsett om jag är på Gotland eller Orust, i Boden, Trollhättan eller Vänersborg, är drivet hos lärarkåren att nå nya höjder och stoltheten hos professionen över det viktiga jobb vi gör. Jag har mött förskollärare som bevittnat om det lugn och pedagogiska fokus som uppstår när man får chansen att jobba i team med mindre barngrupper, lärare som berättat om lyckan och glädjen att jobba på en mångkulturell skola där man hela tiden tvingas tänka nytt och får så mycket tillbaka, lärare i fritidshem som vittnar om hur en mer strukturerad rastverksamhet bidrar till mindre konflikter, mer aktivitet och fler elever som provar nytt, och skolledare som i kraft av fungerande ledningsgrupper utvecklar sig själva och arbetsorganisationen och rensar bort från lärarnas bord. Lärare och ledare som är i konstant utveckling och som kämpar hårt för att nå mål, ibland i medvind och ibland i motvind. Jag vill att vi synliggör den starka kraften, ambitionen och stoltheten i professionen, delar den och skriker ut den från bergstoppar.