Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Investera i framtiden - investera i skolan

Nu pågår Skolriksdagen 2019 för fullt - Sveriges största mötesplats för beslutsfattare och nyckelpersoner i skolan. Ett gyllene tillfälle för alla med inflytande över skolan att verkligen ta till sig vikten av att investera i vår framtid. Skolan behöver mer resurser - inte besparingar.

Vi lärare och skolledare har världens häftigaste yrke och vi sätter en stolthet i vårt yrkesval. Vi vet att vårt arbete lägger grunden för hela samhällets framtid när alla barn får de kunskaper som de behöver för ett bra liv som kunniga och delaktiga samhällsmedborgare.

Därför behöver vi investera i svensk skola och i ett mer attraktivt läraryrke. Den insikten måste vara något som verkligen når alla de beslutsfattare, experter och chefer som nu idag har samlats för den årliga Skolriksdagen.

Lärarbristen - skolans största utmaning

Det vi lärare behöver är rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb och så att vi får fler kollegor. För problemet är inte de lärare vi har – det är de lärare vi inte har. Idag fattas 65 000 lärare runt om i landet. Lärarbristen slår såklart hårt mot likvärdigheten och kvalitén i undervisningen och leder dessutom till att arbetsbördan ökar för oss som är lärare.

Därför jobbar Lärarförbundet stenhårt för att fler ska vilja bli och förbli lärare. Vägen dit menar vi går genom ett hållbart arbetsliv och ett attraktivt läraryrke. Vi driver på för löner och villkor som är konkurrenskraftiga och som lockar fler till läraryrket.

Arbetsmiljön A och O

Vi slåss för en bättre arbetsmiljö och för att självständigt få utöva vårt yrke med stöd av andra yrkesgrupper i skolan som kan komplettera och avlasta oss uppgifter som inte handlar om elevernas lärande. Vi vet att lärare måste få vara just lärare och att det behövs mer tid för samarbete med kollegorna och för egen kompetensutveckling.

Ett stort ansvar att öka läraryrkets attraktionskraft vilar på landets politiker, både nationellt och lokalt. Vi hjälper gärna till med förslag på lösningar. Ända sedan fröet för Lärarförbundet såddes för över 180 år sedan, har vi drivits av övertygelsen att det bästa för skolans och lärarprofessionens utveckling är att vi arbetar tillsammans.

Få rätt saker att hända

Lärarförbundet är Sveriges i särklass största lärarfack med över 230 000 medlemmar. Vi är den enda organisation som samlar kraften från hela lärarprofessionen – från förskola till högskola. Vi har en svåröverträffad kompetens i såväl professions- som villkorsfrågor och vi vill inget hellre än att utveckla skolan och vårt yrke. Så lyssna på oss lärare och skolledare. Vi brinner för att få rätt saker att hända i varenda förskola och skola i hela Sverige.


Frågor & Svar