Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Inget är sig likt, men allt är som vanligt

Den 9 november går till historien som dagen då det amerikanska folket valde en narcissist, fascist, rasist, sexist och mobbare till sin ledare. Det är ett datum som också sammanfaller med årsdagen för Kristallnatten 1938. En obehaglig parallell.

Jag och många med mig frågar sig nu: Hur är det möjligt att demokratin kunde ge oss detta? Det är sorgligt och fullständigt overkligt.

”Tack och lov för den amerikanska konstitutionen”, hör jag en del säga. Den menar att Donald Trump inte lär kunna ställa till så mycket skada. Men allt handlar inte om formell makt. Att vara ledare är så mycket mer än att vara den som sitter på kärnvapenkoderna. Det är att beskriva verkligheten, ingjuta hopp och framtidstro, signalera ansvarstagande och vara en förebild för andra.

Och även om världen driver med Donald Trump växer ett koppel med mini-Trumps fram i hans fotspår. När jag pratar med mina kollegor i det amerikanska lärarfacket NEA får jag höra att den nye presidenten har blivit upphov till ett nytt verb: Att ”trumpa”. Det vill säga att pojkar tar flickor i skrevet. Nu är det helt plötsligt okej att utsätta flickor för sexuella övergrepp, mobbas och sprida hat och rasism. Barn och unga gör som bekant som vi vuxna gör.

Det är otäckt och dystert. Men samtidigt. Det finns så mycket mer än Trump. Så många människor – som är demokrater, antirasister, feminister. Så många vackra verb – som älska, kämpa, tro, hoppas, lära. Och tänk vad många verb som ännu inte är uppfunna.

Donald Trump har inte blivit president av en slump. Han är sprungen ur en mylla, ett samhällsklimat.

Det är lätt att tänka att allt har en början, ett mitt och ett slut, och då ligger det nära till hands att fundera över om det är början, mitten, eller slutet vi är vid nu. Men tiden är ju inte linjär. Den är cyklisk. Från sådd till skörd. Det vi är med om nu är skörd. Donald Trump har inte blivit president av en slump. Han är sprungen ur en mylla, ett samhällsklimat.

Det gör det inte mindre allvarligt. Men det ger perspektiv. Det går att förändra. Förbättra myllan och så på nytt.

Det jobbar vi lärare med. Vi går till jobbet och lär våra barn och elever om hur man är en bra kompis. Om att flickor och pojkar är lika mycket värda. Om religionsfrihet. Om respekt för varandra och solidaritet mellan människor. Om att alla människor ska kunna känna sig trygga och behandlas rättvist – oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. Vi lär dem om mänskliga rättigheter. Om baltutlämningen för 60 år sedan. Om Kristallnatten den 9 november och Berlinmurens fall – som också det var den 9 november. Vi lär dem om demokrati.

Outtröttligt gör vi allt detta – och det ska vi givetvis fortsätta med. Ännu mer övertygade om hur viktigt det är.

Inget är sig likt. Men ändå är allt som vanligt.

Frågor & Svar