Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Idag är det internationella arbetsmiljödagen

I dag är det den Internationella arbetsmiljödagen. Det är en årlig internationell kampanj för att främja säkert, hälsosamt och anständigt arbete.

I Lärarförbundet samlar vi den svenska lärarprofessionen för att stärka lärarnas ställning så att vi ska kunna göra det allra bästa för barn och elevers lärarande. Men den fackliga tanken går längre än nationsgränsen och bygger på att vi blir starkare om vi håller samman och visar solidaritet över gränserna.

Rätten till utbildning och fackligt arbete

Rätten till offentligt finansierad utbildning av god kvalitet för alla och ett livslångt lärande är viktiga inslag för att säkra ett lands demokrati och välstånd. De flesta lärarorganisationer i världen är med i kampen för detta mål.

Men många lärare runt om världen har inte möjlighet att organisera sig för professionell utveckling eller för goda löner och arbetsvillkor. Vissa utsätts till och med för förtryck och förföljelse och fråntas rätten att utöva inflytande över sitt arbete och att samverka fackligt. Det är naturligtvis helt oacceptabelt.

I många länder saknas såväl mänskliga som fackliga rättigheter. Världsfacket ITUC tar återkommande fram ett rättighetsindex, Global Rights Index. Där framgår att allt fler stater begränsar yttrandefriheten och allt fler arbetstagare mördas, hotas och misshandlas.

Samma fackliga strävan här som i världen

Den internationella arbetsmiljödagen handlar om solidaritet och gemensam facklig rörelse i hela världen. För det är i grunden samma fackliga strävan efter rimliga förutsättningar att utöva sitt yrke, sätta stopp mot dödsfall i arbetet och stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet som förenar oss – skillnaden är att våra nulägen ser väldigt olika ut.

Vi i Sverige lever och verkar i ett land där kränkningar av fackliga rättigheter är sällsynta. Vi kan på så sätt arbeta förhållandevis obehindrat för en bättre arbetsmiljö, rimliga villkor och för rätten till utveckling i yrket. Den rätten har vi fått i arv från alla dem som för ett drygt sekel sedan kämpade för fackliga och demokratiska rättigheter i vårt land. Vi får aldrig ta den för given.

Lärarförbundet arbetar globalt

Lärarförbundet arbetar med starkt engagemang från många medlemmar för att göra skillnad även globalt. Lärarförbundet stödjer uppbyggnaden av oberoende, starka och demokratiska lärarfackliga organisationer i många delar av världen. Vi gör det för vi vet hur viktigt det är med fria fackföreningar för att utveckla demokratin, fördela världens resurser mer jämlikt och skapa schysta arbetsvillkor.

Läs gärna mer om Lärarförbundets internationella arbete här. På den internationella lärarbloggenpubliceras regelbundet nyheter och intervjuer från arbetet ute i världen.

Frågor & Svar