Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Håll riskbedömningsarbetet aktivt!

Ett nytt läsår har tagit sin början under fortsatt pandemi. Frågan som många ställer sig är om vi som arbetar inom skola och utbildning kommer att kunna hålla smittspridningen nere. Svaret är att det hänger på våra arbetsgivares förmåga att ge goda förutsättningar.

När utbildning och skola nu drar igång för fullt efter sommarsemestern är det helt nödvändigt att hålla riskbedömningsarbetet aktivt på våra arbetsplatser. Situationen kan förändras snabbt så riskbedömningarna måste hela tiden göras löpande.

Riskbedömning är färskvara

Riskbedömningar ska rimligen redan ha gjorts under våren. Men inför ett nytt läsår måste skyddsombud och rektor uppdatera sina riskbedömningar. För Lärarförbundet står det skrivet i sten att ingen huvudman för skola och utbildning ska kunna springa ifrån sitt ansvar för en säker arbetsplats. Folkhälsomyndighetens rekommendationer måste efterföljas. Som huvudman och arbetsgivare måste man alltid kunna lösa situationen. Annars måste arbetsplatsen stängas.

Arbetsgivaren har alltid ett ansvar att undersöka, riskbedöma och åtgärda arbetsmiljöproblem. Riskerna ska åtgärdas, de allvarliga först. Allt ska dokumenteras för att senare följas upp.

Den som ser att rutinerna brister bör alltid påtala detta för närmaste chef och kontakta sitt skyddsombud. Om riskbedömning åsidosätts och inget händer kan skyddsombudet agera med stöd av arbetsmiljölagen.

Trånga lokaler

Förutsättningarna för fysisk distansering är ofta svåra i många skolmiljöer, och ställer stora krav på huvudmännen att anstränga sig mer än vad som hittills skett. När till och med utbildningsministern på dagens presskonferens uppmanar lärare att ”möblera klassrummen luftigt” lär de allra flesta lärare undra var de ska hitta den luften. Så ser inte klassrummen ut i det stora flertalet av våra skolor.

Om lokaler är för trånga, så måste extraordinära lösningar tillgripas. På många håll skulle det gå att hyra in tillfälliga lokaler för att skapa större ytor. Ja, det medför ökade kostnader för huvudmannen, men det är i så fall priset för att kunna hålla skolor och förskolor öppna. Kan inte rekommendationerna för smittskyddssäkerhet efterlevas, så är det distansarbete eller nedstängning som gäller.

Om exempelvis lösningen för att hindra smittspridningsrisk är att hyra in sig i nya lokaler eller beställa extra städning, så måste en rektor få det stödet uppifrån. Huvudmännen måste stötta sina rektorer i arbetet mot smittan.

Arbetsgivaren har ansvaret

En situation som varit svår att lösa i för- och grundskolor under våren är trängseln vid matsituationer. Detta är en situation som är mycket viktig att riskbedöma och hitta lösningar på. Hur ser till exempel lokalerna ut, är det möjligt att hålla avstånd och finns det tillgång till handfat? Arbetsgivaren har ansvar för att ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning i samband med matsituationen.

Huvudregeln nu är att undervisning sker i skolans lokaler, men under vissa förutsättningar kan distansundervisning behöva bedrivas, till exempel när lärare i riskgrupp inte kan vara på plats i skolan. Detta måste arbetsgivarna ta särskild hänsyn till. Det är rimligt att dessa lärare ges möjlighet att distansarbeta och som fackförbund ska vi ställa det kravet på arbetsgivarna.

Fel med fysisk kick-off

Det finns oroande rapporter runt om i landet om skolor och förskolor som planerar större fysiska möten och kick-offer. Det här är fel - större fysiska möten eller kick-offer ska undvikas så långt det går.

Folkhälsomyndigheten och Skolverket är tydliga med att stora fysiska sammankomster inte ska genomföras om det inte är absolut nödvändigt. Digitala möten är alltid ett alternativ. Min uppmaning till våra skyddsombud och fackligt förtroendevalda är nu att om större möten är på gång i er kommun eller på er arbetsplats - riskbedöm omedelbart.

Dialog nyckeln till bra systematiskt arbetsmiljöarbete

Erfarenheterna från våren visar att nära dialog och samverkan mellan fack och arbetsgivare är oerhört viktigt för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera. Hoppas alla tar vara på den insikten.

Håll dig uppdaterad genom att följa Lärarförbundets nyhetsbrev med aktuell information om corona för dig som arbetar i skolan.


Frågor & Svar